Preventivně edukační přednáška Nehodou to začíná

Žáci prvních ročníků Průmyslové školy se zúčastnili preventivní přednášky, která je zaměřená na budoucí a začínající řidiče. Hlavním hostem této akce byl přední psycholog PhDr. Ivan Douda, který se již 45 let zabývá tématikou drogových závislostí.

Školní metodik prevence Ing. Černá

ped. dohled : Mgr. Adámková, Ing, Dinstpírová