Budova SPŠ kolem r. 1955

Škola byla založena v roce 1934 jako Státní průmyslová československá škola v Mostě se sídlem v Kopistech.V roce 1937 byla výnosem Ministerstva školství zřízena Vyšší škola strojnická pro absolventy mistrovských škol jako druhá škola tohoto typu v ČSR po Praze.

V letech 1938 až 1945 byla škola evakuována do Roudnice nad Labem.

Po roce 1945 se vrátila do Mostu jako Vyšší průmyslová škola a byla umístěna v budově bývalého německého gymnázia. Tato budova, jedna z nejstarších v novém Mostě (1912), je dosud dominantou města pod Hněvínem.
V roce 1981 opustila SPŠ toto místo, protože budova byla narušena důlní činností blízkého povrchového uhelného lomu.

Bývalá budova SPŠ, dnes okresní muzeum