INFORMACE PRO ŽÁKY ŠKOLY

Dle rozhodnutí vlády ČR bude od 11. května možná osobní přítomnost žáků závěrečných ročníků středních škol, a to za účelem přípravy na maturitní a závěrečné zkoušky.

Od 11. 5. 2020 budou probíhat ve škole za osobní přítomnosti žáků konzultace zaměřené na přípravu k maturitní a závěrečné zkoušce dle mimořádného rozvrhu (viz systém Bakaláři) pro ukončující ročníky, tj. pro 4. ročníky oborů s maturitní zkouškou a 3. ročníky oborů s výučním listem. Vstup do budovy školy bude možný pouze se zakrytým nosem a ústy (např. rouškou).

Nižší ročníky pokračují ve výuce z domova na dálku do 30. 6. 2020.

Vedení školy