terminy_mz_2022-23_sosgs

opatreni_MZ_2022-23

Profilová část maturitní zkoušky

školní rok 2022/2023

Povinné zkoušky profilové části MZ

69-41-L/01 Kosmetické služby

Předmět

Forma zkoušky

Témata

Kosmetika

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

KOS

Zdravověda

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

ZDR

Anglický jazyk, Německý jazyk

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

ANJ NEJ

Odborná praktická zkouška

Praktická zkouška

OV


Nepovinné zkoušky profilové části MZ

Předmět

Forma zkoušky

Témata

Matematika

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

MAT

Občanská nauka a dějepis

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

OBN+DEJ

V Mostě dne 30. srpna 2022

Ing. Ivana Hermannová

ředitelka školy