terminy_mz_2023-24_sosgs

opatreni_MZ_2023-24_ok

Profilová část maturitní zkoušky

školní rok 2023/2024

Povinné zkoušky profilové části MZ

69-41-L/01 Kosmetické služby

Předmět

Forma zkoušky

Témata

Kosmetika

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

KOS

Zdravověda

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

ZDR

Anglický jazyk, Německý jazyk

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

ANJ NEJ

Odborná praktická zkouška

Praktická zkouška

OV


Nepovinné zkoušky profilové části MZ

Předmět

Forma zkoušky

Témata

Matematika

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

MAT

Občanská nauka a dějepis

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

OBN+DEJ

V Mostě dne 31. srpna 2023

Ing. Ivana Hermannová

ředitelka školy