Kamerový systém se řídí směrnicí Evropské unie GDPR.