POZNÁVACÍ POBYT ČESKÉ ŠVÝCARSKO

Na začátku listopadu 2023 se žáci třídy L1 vydali na třídenní poznávací pobyt do Českého Švýcarska. Tento projekt vznikl za podpory ministerstva školství na podporu regionu, který v létě 2022 postihl devastující požár.

Díky této příležitosti, měli studenti možnost poznat krásná místa v okolí Mezné a také sami sebe. Cestou jsme navštívili ZOO v Děčíně a odpoledne Pravčickou bránu. Také jsme využili projížďku lodičkou Divokou soutěskou a edukativní trasu Rysí stezky v Mezné Louce. Poslední den jsme si zahráli adaptační hry a prošli okolí.

Pedagogický dohled: Ing. Dinstpírová, Ing. Černá