Zde najdete všechny potřebné informace a dokumenty vyplývající ze zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád dle § 26

Oznámení o možnosti převzetí písemnosti Č.j. SPSaSOSGS/2111/2022/JM pro adresáta Grundzová Michaela
datum uložení 20. 12. 2021, v právní moci 15. 01. 2022