Od roku 1981 působí Střední průmyslová škola v nových moderních objektech v Topolové ulici. Areál školy leží v příznivé poloze poblíž středu města. Zřizovatelem školy je Ústecký kraj. Škola má od roku 1992 právní subjektivitu a od zřizovatele je jí propůjčeno právo hospodaření s majetkem, má možnosti rozhodovat jak o věcech hospodářských, tak i studijních.

Škola je pro své studenty velmi dobře vybavena. Na hlavní budovu s učebnami navazuje rozsáhlý objekt dílen a tělovýchovných zařízení včetně venkovních hřišť.

Během svého působení školu absolvovalo v denním, večerním i dálkovém studiu přes osm tisíc absolventů. Absolventi školy pracují v nejrůznějších institucích Mostecka a přilehlých okresů. Ve škole získávají úplné střední technické vzdělání a mají plnou kvalifikaci pro výkon funkcí technických, technicko-ekonomických, provozních a manažerských, podle studijního oboru, který si zvolili. Škola připravuje žáky i pro studium na vysokých školách, kam v současné době nastupuje asi polovina absolventů. Většina inženýrů v mosteckém regionu studovala na Střední průmyslové škole v Mostě.