Podpora romských žáků a studentů středních škol, konzervatoří a vyšších odborných škol

Zájemci o dotaci odevzdají vyplněnou žádost (příloha č. 1) do 17. 2. 2023 do 12:00 hodin na sekretariát školy.

Příloha č. 1

Výzva 2023