Přihláška pro žáky

Přihláška pro ostatní strávníky

Školní jídelna SPŠ a SOŠGS zabezpečuje stravování žákům školy a zaměstnanců a zároveň umožňuje odebírání obědů cizím strávníkům.

Výdej obědů

Vstup do školní jídelny je povolen od 11:00 do 14:00 hodin.

  • Výdej obědů pro zaměstnance 11:00 – 14:00 hodin,
  • výdej obědů pro žáky 12:05 – 12:40 hodin,
  • výdej obědů pro cizí strávníky 11:00 – 12:00 a 12:45 – 13:40 hodin. Cizí strávníci jsou povinni dodržovat výdejní dobu!

Je možnost výběru ze 2 hlavních jídel, které se denně vaří, v pátek se vaří pouze jedno jídlo.

Oběd č. 2 se bude vařit jen v případě, že bude objednáno 30 porcí.

Přihlašování a odhlašování obědů

Pro evidenci obědů musí každý strávník vyplnit přihlášku do ŠJ, na jejímž základě bude provedena registrace strávníků a vydán čip – hodnota čipu je 100,- Kč.

Do přihlášky žáka uveďte příjmení žáka (ne rodiče).

Při ztrátě čipu nebo jeho poškození je povinností strávníka zakoupit nový čip.

Vratka čipů po ukončení stravování ve ŠJ je možná do čtrnácti dnů, kdy čip bude odkoupen školou u vedoucí ŠJ, ale musí být funkční a nesmí být poškozen. Po této době již není možné čip odkoupit.

Objednávkový elektronický systém je umístěn ve školní jídelně.

Přihlašování obědů lze provádět přes čipový systém nebo u vedoucí ŠJ paní Novotné osobně nebo telefonicky 476 702 740 .kl. 14., 476 702 781 dva dny předem.

Odhlašování obědů se opět provádí přes čipový systém nebo u vedoucí ŠJ dva dny předem, u nemocných strávníků lze odhlásit oběd na týž den od 7:00 do 8:00 hodin.

Objednávku a odhlášení obědů může provést každý strávník přes webové stránky školy www.spsasosgsmost.cz na základě obdrženého hesla od vedoucí ŠJ.

Placení obědů

Placení obědů se provádí bankovním převodem na účet 27833491/0100 (jen ve výjimečných a odůvodněných případech je možno platbu provést hotovostí u vedoucí ŠJ – nutno dopředu domluvit).

Při zadávání trvalého příkazu uveďte jako variabilní symbol rodné číslo žáka.

Přeplatky se provádí jednou ročně k 30. 06. v daném roce na bankovní účet nebo dle dohody.

Pokud není na daný den na účtu dostatečná částka, je strávníkovi oběd automaticky odhlášen a není možné mu oběd vydat, přihlášen bude strávník až po připsání zálohy na účet.

Ceny obědů

  • pro žáky 50,- Kč
  • cizí strávníci 95,- Kč

Zálohy pro trvalý příkaz:

  • žáci SPŠ a SOŠGS maturitní obory 1000,- Kč
  • žáci SPŠ a SOŠGS učebních obory 600,- Kč
  • žáci SOŠPO, s. r. o. 1000,- Kč

Platby proveďte vždy nejpozději do 20. dne na následující měsíc.