V případě zájmu o pronájem tělocvičny kontaktujte Ing. Lenku Klementovou, tel. : 476 702 740 kl. 45.