ŠVP, Výroční zpráva, Plán školy, Školní řád a Klasifikační řád jsou k nahlédnutí v sekretariátu školy.