terminy_mz_2022-23_sps
opatreni_MZ_2022-23

 

Profilová část maturitní zkoušky

školní rok 2022/2023

78-42-M/01 Technické lyceum

Povinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky Témata
Informační a komunikační technologie Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
IKT
Anglický jazyk, Německý jazyk Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
ANJ, NEJ
Matematika Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
MAT
Fyzika Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
FYZ
Chemie Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
CHE
Deskriptivní geometrie Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
DEG
Praktická zkouška z odborných předmětů Praktická zkouška PZ

Žák si zvolí jeden předmět z nabídky předmětů MAT, ANJ nebo NEJ, FYZ, CHE, DEG.

Nepovinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky Příloha
Matematika Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
MAT
Fyzika Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
FYZ

 23-41-M/01 Strojírenství s využitím výpočetní techniky

Povinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky Témata
Stavba a provoz strojů Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
SPS
Strojírenská technologie Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
STT
Anglický jazyk Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
ANJ
Praktická zkouška z odborných předmětů Praktická zkouška PZ

Nepovinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky Témata
Informační a komunikační technologie Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
IKT
Mechanika Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
MEC
Technické kreslení Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
TEK

 23-41-M/01 Síťový analytik ve strojírenství

Povinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky Témata
Technologie výroby a kontroly Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
TVK
Informační a komunikační technologie Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
IKT
Anglický jazyk, Německý jazyk Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
ANJ, NEJ
Praktická zkouška z odborných předmětů Praktická zkouška PZ

Nepovinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky Témata
Cizí jazyk Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
ANJ, NEJ
Fyzika Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
FYZ
Základy strojírenství Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
ZST
Základy společenských věd Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí ZSV

V Mostě dne 30. srpna 2022

Ing. Ivana Hermannová

ředitelka školy