Vnitřní řád školní jídelny je k nahlédnutí v sekretariátu školy.