Vedoucí školní jídelny: Novotná Hana tel.:476 702 740  kl.14

Kontaktní údaje pro přihlášky, odhlášky a úhradu stravného:

Novotná Hana tel.:476 702 740 ·kl.14· , 476 702 781
Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, p.o.
Jana Palacha 711 / budova A /
434 01 Most
email: jidelna@spsasosgsmost.cz

Účet: 27833491/0100
Variabilní symbol: rodné číslo žáka