SPŠ a SOŠGS, Most, p. o. se stala „fakultní střední školou“

Na základě předložené nabídky spolupráce byla 26. 9. 2019 podepsána bilaterální smlouva, jejímž předmětem a účelem je rozvinout vzájemnou spolupráci při propagaci a vzdělávání v odborných oblastech strojírenství, zejména v okruzích Automatizace a robotizace, Zkoušení materiálů, aplikace a využití Virtuálního prototypování a Aditivních technologií.

predani smlouvy

Tento úkon se uskutečnil v Ústí nad Labem, kdy účastníky byly Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta strojního inženýrství a Základní škola s rozšířenou výukou jazyků a Mateřská škola Litvínov a Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p. o. Zástupci uvedených institucí se rozhodli uzavřít dohodu, jejímž hlavním cílem je zlepšení kvality vzdělávacího procesu a rozvoj potenciálu všech zainteresovaných aktérů v této oblasti.

podpis smlouvy

Vzájemná spolupráce bude naplňována například odbornými přednáškami, semináři, workshopy pro žáky i pedagogy v prostorách kampusu UJEP či vzájemným spolupodílením se na propagaci strojírenství a technického vzdělávání.

před podpisem smlouvy