Projektový den

Ve středu 17. 1. 2024 proběhlo na budově B jednání, v rámci kterého se žáci třídy S3 setkali

se sociálními partnery školy. Předmětem jejich setkání bylo zhodnocení „Projektového dne“ za účasti vedení školy a učitelů odborných předmětů. Jednotlivé týmy třídy S3 v 1. pololetí navštívily celkem třikrát jednotlivé firmy, kde pracovaly na zadaném úkolu. Výstupem jejich úsilí byly prezentace, ve kterých představili danou firmu, popsali řešení a provedení zadaného úkolu.

Nejzdařilejší prezentaci vypracovali žáci: Jan Jandák, Marek Barák, Nicolas Gojdič.

Tímto jim gratulujeme

Zástupci firem se s vedením školy a přítomnými pedagogy dohodli na pokračování tzv. „Projektového dne“ i v 2. pololetí. Pozitivně hodnotili možnost získání odborných technických dovedností žáků jinou formou než přímou výukou ve škole.