Pišvorky krajské kolo

Žáci SPŠ se zúčastnili krajského kola v Piškvorkách.

obr.1
obr.2
obr.3