Seznam učebnic obor TECHNICKÉ LYCEUM   Český jazyk a literatura
 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)
 • Povinná učebnice a je ji nutno zakoupit.
   Cizí jazyk
 • MATURITA SOLUTIONS Pre – Intermediate 2 nd edition Student´s Book Workbook Oxford University Press
 • DIREKT NEU 1 nakladatelství Klett 2011
  Dějepis
 • Učebnice dle individuální domluvy s vyučujícími na začátku školního roku
  Základy společenských věd
 • F.Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004
  Matematika
 • Janeček F. : Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Hudcová M., Kubičíková L. : Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)
 • Petáková J. : Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol. : Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)
  Fyzika
 • Lepil, Šedivý: Fyzika pro gymnázia – elektřina a magnetismus (Prometheus)
 • Lepil: Fyzika pro gymnázia – mechanické kmitání a vlnění (Prometheus)
 • Lepil: Fyzika – sbírka úloh (Prometheus)
  Chemie
 • Flemr, Dušek: Chemie pro gymnázia 1 (obecná a anorganická) (SPN)
 • Kolář, Kodíček, Pospíšil: Chemie pro gymnázia 2 (organická a biochemie) (SPN)
  Deskriptivní geometrie
 • Maňásková E. : Sbírka úloh z deskriptivní geometrie (Prometheus)
 • Pomykalová E. : Deskriptivní geometrie pro střední školy (Prometheus)
  UPOZORNĚNÍ: Učebnice z předešlého ročníku si žáci ponechávají. ———————————————————————————————————————–     Seznam učebnic obor Ekonomika a podnikání Český jazyk a literatura
 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)
 Tyto učebnice si žáci zakoupí levněji ve škole na počátku září.   Cizí jazyk
 • MATURITA SOLUTIONS Pre – Intermediate 2 nd edition Student´s Book Workbook Oxford University Press
 • DIREKT NEU 1 nakladatelství Klett 2011
Základy společenských věd
 • F.Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004
Matematika
 • Janeček F. : Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Hudcová M., Kubičíková L. : Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)
 • Petáková J. : Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol. : Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)
Strojírenská výroba Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Hluchý: Strojírenská technologie I. (1. díl – Nauka o materiálu, nakl. Scientia; 2. díl – Metalografie a tepelné zpracování, nakl. Scientia)
 • Hluchý: Strojírenská technologie II. (1. díl: Polotovary a jejich technologičnost; 2. díl: Koroze, základy obrábění), nakl. Scientia
 • Zelený: Stavba strojů – strojní součásti, Computer Press
 • Hosnedl, Krátký: Příručka strojního inženýra 1 – Obecné strojní části, Computer Press
 • Kříž: Stavba a provoz strojů – I., II., III. a IV., nakl. Scientia
Účetnictví Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Štohl: Daně a daňová evidence – praktický průvodce; Soukromá Vysoká škola Ekonomická Znojmo
 • Štohl: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost I. díl; Soukromá VŠ Ekonomická Znojmo
 • Štohl: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví I. díl; Soukromá Vysoká škola Ekonomická Znojmo
Ekonomika Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Švarcová a kol.: Ekonomie stručný přehled teorie a praxe aktuálně a v souvislostech; Centrum pro rozvoj ekonomického vzdělávání Zlín
Obchodní korespondence Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • E. Fleischmannová: Písemná a elektronická komunikace 2., nakl. Fortuna
 • J. Kroužek, O. Kuldová: Písemná a elektronická komunikace 3., nakl. Fortuna
UPOZORNĚNÍ: Učebnice z předešlého ročníku si žáci ponechávají.   ———————————————————————————————————–   Seznam učebnic 2015/2016 obor STROJÍRENSTVÍ   Český jazyk a literatura
 • Polášková, Taťána: LITERATURA – přehled středoškolského učiva, edice MATURITA. Třebíč, Petra Velanová 2005.
 • Mašková , Drahuše: ČESKÝ JAZYK – přehled středoškolského učiva, edice MATURITA. Třebíč, Petra Velanová 2005.
 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA II. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)
  Cizí jazyk
 • MATURITA SOLUTIONS Pre – Intermediate 2 nd edition Student´s Book Workbook Oxford University Press
  Základy společenských věd
 • F.Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004
  Matematika
 • Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium – RNDr. Hudcová a Mgr. Kubičínová (PROMETHEUS)
 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ – František Janeček (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)
Fyzika
 • Lepil: Fyzika pro SŠ – 2 (Prometheus)
 • Lepil: Fyzika – sbírka úloh (Prometheus)
 •   Technické kreslení Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
  • Švercl, Vávra: Technické kreslení II – Deskriptivní geometrie pro SPŠ strojnické, nakl. SNTL
  • Šverel, Leinveger: Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie
    Strojírenská technologie Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
  • Hluchý: Strojírenská technologie II. (1. díl: Polotovary a jejich technologičnost; 2. díl: Koroze, základy obrábění), nakl. Scientia
  Stavba a provoz strojů Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
  • Zelený: Stavba strojů – strojní součásti, Computer Press
  • Hosnedl, Krátký: Příručka strojního inženýra 1 – Obecné strojní části, Computer Press
  • Kříž: Stavba a provoz strojů – I., II., III. a IV., nakl. Scientia
    Mechanika Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
  • Mičkal: Technická mechanika I. a II., Informatorium
  • Mičkal: Sbírka úloh z technické mechaniky, Informatorium
  • Mrňák, Krdla: Mechanika – Pružnost a pevnost
  • Binder: Mechanika II
  UPOZORNĚNÍ: Učebnice z předešlého ročníku si žáci ponechávají.