Seznam učebnic obor TECHNICKÉ LYCEUM   Český jazyk a literatura
 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)
  Povinná učebnice a je ji nutno zakoupit.
 • Komunikace v českém jazyce pro SŠ + Pracovní sešit od nakladatelství Didactis
Tyto učebnice si žáci zakoupí levněji ve škole na počátku září.   Cizí jazyk
 • MATURITA SOLUTIONS Pre – Intermediate 2 nd edition Student´s Book Workbook Oxford University Press
Nutno zakoupit nové učebnice včetně pracovního sešitu. NEKUPOVAT PRACOVNÍ SEŠIT OD STARŠÍCH ROČNÍKŮ, UČEBNICE ANO!!!   Dějepis
 • Dějepis pro střední školy (České a světové dějiny) – Petr Čornej, Ivana Čornejová,František Parhan, Milan Kurdys, SNP, Praha 2010
 • Učebnice dle individuální domluvy s vyučujícími na začátku školního roku.
  Základy společenských věd
 • F.Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004
 • Učebnice je pouze jako podpora ve výuce. Žák ji nemusí kupovat.
  Matematika
 • Janeček F. : Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Hudcová M., Kubičíková L. : Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol. : Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)
  Fyzika
 • Bednařík, Široká: Fyzika pro gymnázia – mechanika (Prometheus)
 • Lepil, Šedivý: Fyzika pro gymnázia – elektřina a magnetismus (Prometheus)
 • Lepil: Fyzika – sbírka úloh (Prometheus)
  Chemie
 • Flemr, Dušek: Chemie pro gymnázia 1 (obecná a anorganická) (SPN)
  Technické kreslení
 • Kletečka, Fořt: Technické kreslení, Press, CP Books, a.s.
 • Leinveber a kol.: Technické kreslení pro SPŠ, nakl. Scientia
 • Švercl, Leinveber: Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie
Zakoupit jednu učebnici z uvedených možností.
 • Strojnické tabulky – Leinveber, Vávra (ISBN 250-700, modrá)
 • Strojnické tabulky – Leinveber, Řasa, Vávra (ISBN 777 5619, zelené)
Zakoupit jedny tabulky z uvedených možností.     Biologie
 • Novotný, Hruška: Biologie člověka pro gymnázia, nakl. Fortuna
—————————————————————————————————————————————   Seznam učebnic obor STROJÍRENSTVÍ   Český jazyk a literatura
 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)
 • Povinná učebnice a je ji nutno zakoupit.
 Tyto učebnice si žáci zakoupí levněji ve škole na počátku září.   Cizí jazyk
 • MATURITA SOLUTIONS Pre – Intermediate 2 nd edition Student´s Book Workbook Oxford University Press
Nutno zakoupit nové učebnice včetně pracovního sešitu. NEKUPOVAT PRACOVNÍ SEŠIT OD STARŠÍCH ROČNÍKŮ, UČEBNICE ANO!!!   Dějepis
 • Dějepis pro střední školy (České a světové dějiny) – Petr Čornej, Ivana Čornejová,František Parhan, Milan Kurdys, SNP, Praha 2010
 • Učebnice dle individuální domluvy s vyučujícími na začátku školního roku
  Základy společenských věd
 • F.Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004
 • Učebnice jsou pouze doporučující, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák ji nemusí kupovat.
Matematika
 • Janeček F. : Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Hudcová M., Kubičíková L. : Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol. : Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)
Fyzika
 • Lepil: Fyzika pro SŠ – 1 (Prometheus)
 • Lepil: Fyzika – sbírka úloh (Prometheus)
Chemie
 • Banýr, Beneš a kol.: Chemie pro SŠ (SPN)
Technické kreslení      
 • Kletečka, Fořt: Technické kreslení, Press, CP Books, a.s.
 • Leinveber a kol.: Technické kreslení pro SPŠ, nakl. Scientia
 • Švercl, Leinveber: Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie
Zakoupit jednu učebnici z uvedených možností.
 • Strojnické tabulky – Leinveber, Vávra (ISBN 250-700, modrá)
 • Strojnické tabulky – Leinveber, Řasa, Vávra (ISBN 777 5619, zelené)
     Zakoupit jedny tabulky z uvedených možností. Ekologie
 • Ekologie pro gymnázia – Jiří Šlégl a kol. (FORTUNA)
Strojírenská technologie      Učebnice jsou pouze doporučující, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Hluchý: Strojírenská technologie I. (1. díl – Nauka o materiálu, nakl. Scientia; 2. díl – Metalografie a tepelné zpracování, nakl. Scientia)
Mechanika      Učebnice jsou pouze doporučující, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat.
 • Mičkal: Technická mechanika I., Informatorium
 • Mičkal: Sbírka úloh z technické mechaniky, Informatorium
 • Binder: Mechanika I., nakl. SNTL
 • Mechanika I., Salaba, Matěna