terminy_mz_2019-20_sosgs

Vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu vládou ČR se mění zahájení a konání maturitních zkoušek dle zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.
O způsobu a případných termínech konání maturitních zkoušek budete včas informováni.
Zákon ke stažení zde

Informace MŠMT k maturitním zkouškám v r. 2019/2020 naleznete ZDE.

Stanovení předmětů společné části maturitní zkoušky

Ředitelka školy určila podle § 78 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zkušební předměty společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020, předměty, ze kterých si žáci zvolí jeden, z něhož budou konat maturitní zkoušku:

anglický jazyk  nebo matematika

V Mostě dne 2. září 2019

Ing. Ivana Hermannová

ředitelka školy

Organizační zabezpečení docházky žáků 4. ročníků do školy ve šk. r. 2019/2020

 Ředitelka školy rozhodla dle § 164 odst. 1 písm. a) z. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, že žákům 4. ročníků bude vydáno ročníkové vysvědčení dne 30. dubna 2020. Dnem 30. dubna 2020 je ukončena výuka žáků 4. ročníků dle rozvrhu, žáci již školu nenavštěvují, účastní se dle harmonogramu maturitních zkoušek (písemné zkoušky společné části MZ, ústní zkoušky společné a profilové části MZ).

Třídní učitelé s tímto opatřením prokazatelně seznámí žáky do 31. března 2020, což žáci stvrdí podpisem v prezenční listině.

V Mostě dne 2. září 2019

Ing. Ivana Hermannová

ředitelka školy

Maturitní zkoušky SOŠGS Most

ve školním roce 2019/2020

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky

Všichni žáci konají zkoušku z českého jazyka a literatury, dále si volí druhý předmět, a to anglický jazyk  nebo matematiku. Zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se skládá z dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Zkoušku z matematiky tvoří didaktický test.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek. Formu zkoušek profilové části maturitní zkoušky určuje ředitelka školy.

Legislativní zázemí nové maturitní zkoušky tvoří zákon č.  561/2004 Sb. o předškolním, školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení předmětů společné části maturitní zkoušky

Ředitelka školy stanovila podle § 78 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů,  zkoušky společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020:

  1. Český jazyk a literatura
  2. Anglický jazyk  nebo matematika

Jarní zkušební období:

MŠMT určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky na 8.4. a 30.4. a na období od 4.5. do 6.5.2020.

Termín konání ústních zkoušek: 18. a 19. 5. 2020

Podzimní zkušební období:

Termín konání písemných prací a didaktických testů: 1.-10. 9. 2020

Termín konání ústních zkoušek:  1.- 20. 9. 2020

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky

Ředitelka školy stanovila podle § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020.

Povinné zkoušky

69 – 41 – L /01  KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kosmetika

– forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Zdravověda

– forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Odborná praktická zkouška

– forma zkoušky: praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

Matematika

– forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Občanská nauka a dějepis

– forma zkoušky:·ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Jarní zkušební období:

Termín konání praktických zkoušek:  21., 22. 4. 2020

Termín konání ústních zkoušek: 18., 19. 5. 2020

Podzimní zkušební období:

Termín konání praktických zkoušek:  1.-20. 9. 2020

Termín konání ústních zkoušek: 1.- 20. 9. 2020

V Mostě dne 2. září 2019

Ing. Ivana Hermannová

ředitelka školy

Dokumenty k odborným praktickým  zkouškám

Tabulky hodnocení odborných praktických zkoušek – Kosmetické služby

https://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Tabulka hodnocení KOS 2019/2020 aktual,

Termíny maturitních zkoušek ve šk. r. 2019/2020

Jarní zkušební období

do 25. 11. 2019 musí být odevzdané přihlášky k MZ ředitelce školy
12. 2. 2020 – losování témat odborné  praktické zkoušky
do 31. 3. 2020 – odevzdání seznamu literárních děl ředitelce školy

8. a 30.4.2020 – PÍSEMNÉ ZKOUŠKY  společné části MZ – PP -ANJ, PP-CJL
21., 22. 4. 2020- PRAKTICKÁ ZKOUŠKA – profilová část MZ
4. – 6. 5. 2020 – PÍSEMNÉ ZKOUŠKY společné části MZ – DT-ANJ,  DT-CJL, DT-MAT
18. a 19.5.2020 – ÚSTNÍ ZKOUŠKY společné i profilové části MZ

Podzimní zkušební období

do 22. 6. 2020 musí být odevzdané přihlášky k MZ ředitelce školy
do 30. 6. 2020 – odevzdání seznamu literárních děl ředitelce školy
1. -20.9. 2020- PRAKTICKÁ ZKOUŠKA – profilová část MZ
1. – 10. 9. 2020 – PÍSEMNÉ ZKOUŠKY společné části MZ
1. – 20. 9. 2020 – ÚSTNÍ ZKOUŠKY společné i profilové části MZ

 

Další informace na www.novamaturita.cz

Společná část MZ

Témata pro zpracování školních úloh společné části MZ z cizích jazyků a českého jazyka

Anglický jazyk – Kosmetické služby

https://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Témata_AJ_2020

 Seznam školní četby

https://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Seznam četby 2019/20

Profilová část MZ

69 – 41 – L /01· KOSMETICKÉ SLUŽBY

Předmět Forma zkoušky Příloha
Kosmetika Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí
https://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Témata KOS 2020n
Zdravověda Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí
https://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Temata ZDR 2020
Odborná praktická zkouška Praktická zkouška
https://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Temata OV 2020

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky Příloha
Matematika Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí
https://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Témata_MAT_2020n
Občanská nauka a dějepis Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí
https://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Témata OBN+DEJ_2020

V Mostě dne 2. září 2019

Ing. Ivana Hermannová

ředitelka školy