terminy_mz_podzim_2019-20

Maturitní zkoušky SOŠGS Most

ve školním roce 2019/2020

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

Společná část maturitní zkoušky

Všichni žáci konají zkoušku z českého jazyka a literatury, dále si volí druhý předmět, a to anglický jazyk  nebo matematiku. Zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se skládá z dílčích zkoušek: didaktického testu, písemné práce a ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Zkoušku z matematiky tvoří didaktický test.

Profilová část maturitní zkoušky

Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných zkoušek. Formu zkoušek profilové části maturitní zkoušky určuje ředitelka školy.

Legislativní zázemí nové maturitní zkoušky tvoří zákon č.  561/2004 Sb. o předškolním, školním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Stanovení předmětů společné části maturitní zkoušky

Ředitelka školy stanovila podle § 78 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů,  zkoušky společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020:

  1. Český jazyk a literatura
  2. Anglický jazyk  nebo matematika

Jarní zkušební období:

MŠMT určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky na 8.4. a 30.4. a na období od 4.5. do 6.5.2020.

Termín konání ústních zkoušek: 18. a 19. 5. 2020

Podzimní zkušební období:

Termín konání písemných prací a didaktických testů: 1.-10. 9. 2020

Termín konání ústních zkoušek:  1.- 20. 9. 2020

Stanovení předmětů profilové části maturitní zkoušky

Ředitelka školy stanovila podle § 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č.177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, zkoušky profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020.

Povinné zkoušky

69 – 41 – L /01  KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kosmetika

– forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Zdravověda

– forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Odborná praktická zkouška

– forma zkoušky: praktická zkouška

Nepovinné zkoušky

Matematika

– forma zkoušky: ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Občanská nauka a dějepis

– forma zkoušky:·ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

Jarní zkušební období:

Termín konání praktických zkoušek:  21., 22. 4. 2020

Termín konání ústních zkoušek: 18., 19. 5. 2020

Podzimní zkušební období:

Termín konání praktických zkoušek:  1.-20. 9. 2020

Termín konání ústních zkoušek: 1.- 20. 9. 2020

V Mostě dne 2. září 2019

Ing. Ivana Hermannová

ředitelka školy

Dokumenty k odborným praktickým  zkouškám

Tabulky hodnocení odborných praktických zkoušek – Kosmetické služby

https://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Tabulka hodnocení KOS 2019/2020 aktual,

Termíny maturitních zkoušek ve šk. r. 2019/2020

Jarní zkušební období

do 25. 11. 2019 musí být odevzdané přihlášky k MZ ředitelce školy
12. 2. 2020 – losování témat odborné  praktické zkoušky
do 31. 3. 2020 – odevzdání seznamu literárních děl ředitelce školy

8. a 30.4.2020 – PÍSEMNÉ ZKOUŠKY  společné části MZ – PP -ANJ, PP-CJL
21., 22. 4. 2020- PRAKTICKÁ ZKOUŠKA – profilová část MZ
4. – 6. 5. 2020 – PÍSEMNÉ ZKOUŠKY společné části MZ – DT-ANJ,  DT-CJL, DT-MAT
18. a 19.5.2020 – ÚSTNÍ ZKOUŠKY společné i profilové části MZ

Podzimní zkušební období

do 22. 6. 2020 musí být odevzdané přihlášky k MZ ředitelce školy
do 30. 6. 2020 – odevzdání seznamu literárních děl ředitelce školy
1. -20.9. 2020- PRAKTICKÁ ZKOUŠKA – profilová část MZ
1. – 10. 9. 2020 – PÍSEMNÉ ZKOUŠKY společné části MZ
1. – 20. 9. 2020 – ÚSTNÍ ZKOUŠKY společné i profilové části MZ

 

Další informace na www.novamaturita.cz

Společná část MZ

Témata pro zpracování školních úloh společné části MZ z cizích jazyků a českého jazyka

Anglický jazyk – Kosmetické služby

https://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Témata_AJ_2020

 Seznam školní četby

https://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Seznam četby 2019/20

Profilová část MZ

69 – 41 – L /01· KOSMETICKÉ SLUŽBY

Předmět Forma zkoušky Příloha
Kosmetika Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí
https://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Témata KOS 2020n
Zdravověda Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí
https://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Temata ZDR 2020
Odborná praktická zkouška Praktická zkouška
https://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Temata OV 2020

Nabídka nepovinných zkoušek profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky Příloha
Matematika Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí
https://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Témata_MAT_2020n
Občanská nauka a dějepis Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí
https://www.spsasosgsmost.cz/wp-content/plugins/downloads-manager/img/icons/doc.gif Témata OBN+DEJ_2020

V Mostě dne 2. září 2019

Ing. Ivana Hermannová

ředitelka školy