terminy_mz_podzim_2020-21-1

uvodni_dokument_MZ_2021_uprava_dle_MSMT_nove

Profilová část maturitní zkoušky

školní rok 2020/2021

Povinné zkoušky profilové části MZ

69-41-L/01 Kosmetické služby

Předmět

Forma zkoušky

Témata

Kosmetika

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

KOS

Zdravověda

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

ZDR

Anglický jazyk, Německý jazyk

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

ANJ NEJ

Odborná praktická zkouška

Praktická zkouška

OV

65-41-L/01 Gastronomie

Předmět

Forma zkoušky

Témata

Technologie, potraviny a výživa

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

TEL  PAV

Stolničení a ekonomika

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

STO  EKO

Anglický jazyk, Německý jazyk

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

ANJ NEJ

Odborná praktická zkouška

Praktická zkouška

OV

Nepovinné zkoušky profilové části MZ

Předmět

Forma zkoušky

Témata

Matematika

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

MAT

Občanská nauka a dějepis

Ústní zkouška před·
zkušební maturitní komisí

OBN+DEJ

V Mostě dne 1. září 2020

Ing. Ivana Hermannová

ředitelka školy