Složení školské rady pro školní rok 2018/2019

Za zřizovatele školy: paní Alena Bóthová
pan Josef Čepelák
Za zákonné zástupce a zletilé žáky: paní Petra Paldusová
paní Ing. Renata Frantová
Za pedagogický sbor: paní Věra Bozděchová, předsedkyně
paní Mgr. Drahomíra Bočanová
S36C-919101611210