Toyoda Gosei CZ

Dne 20. 2. 2020 jsme se se třídami S2 a A4 vypravili do Klášterce n/O na návštěvu firmy Toyoda Gosei CZ. Uvítala nás pracovnice personálního oddělení pí Milkovičová, která nás seznámila s firmou, vlastnickými poměry a výrobním programem, který je tvořen třemi oblastmi: bezpečnostní komponenty (např. airbagy), funkční díly (např. palivové a brzdové systémy, volanty) a těsnění karoserie. Vlastní prohlídkou výrobních prostor nás provázel pan Jasanský. Nejprve nám v zasedací místnosti vysvětlil principy tlakového lití a technicky popsal výrobní technologie firmy. Konkrétně jsme pak navštívili robotizovaného pracoviště tlakového lití hliníkové kostry volantu – tavení hliníku, nalití do pístu, vstříknutí, ochlazení odlitku, odstřihnutí nálitků, začištění hran, automatickou rozměrovou kontrolu vč. rentgenu. Podrobně jsme se mohli seznámit s nástřihovým plánem a kompletním provedením střižného nástroje. Dále jsme prošli výrobou vstřikování plastů a shlédli zajímavé laserové svařování a nakonec odporové bodové svařování krabiček na airbagy, které jsme před tím měli možnost vidět v nástřihovém plánu. Exkurze byla velmi zajímavá, technologicky orientovaná na technologie, které právě v STT probíráme.

Žáci při exkurzi
Žáci při exkurzi
Ovládací panel
Ovládací panel
V provozu 1
V provozu 1
V provozu2
V provozu2