PARKER HANNIFIN INDUSTRIAL s. r. o.

Je firma v Chomutově, kterou navštívili žáci 2., 3. a 4. ročníku oboru Strojaři se zaměřením síťový analytik. Tato firma patří mezi firmy, které blíže spolupracují s naší školou. Předmětem podnikání firmy jsou hydraulické a pneumatické systémy, filtrace, hydraulické ventily, hydromotory a elektromotory, termoplastické hadice pro automobily. Záběr firmy je nezvykle široký, a to je dáno tím, že chomutovská firma zahrnuje sedm divizí. Exkurze byla organizačně i takto řešená, žáci prošli celou výrobou a na začátku každé divize výrobní manažer vysvětlil funkci a výrobu daného produktu. Začátek a závěr exkurze probíhal v zasedací místnosti, kde také žáci dostali dáreček v podobě reklamních předmětů. Chomutovská firma je jedna z možných budoucích zaměstnavatelů našich absolventů.

Prezentace firmy
V zasedací místnosti
Přehled produktů výroby