Učebnice

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA (společné pro všechny obory)

DĚJEPIS (společné pro všechny obory)

JAZYK A SLOH (učebnice a pracovní sešit platí pro 1. – 4. ročník a jsou povinné)

 • Komunikace v českém jazyce pro SŠ – učebnice, nakl. Didaktis
 • Komunikace v českém jazyce pro SŠ – pracovní sešit, nakl. Didaktis

LITERATURA (povinná)

 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I.   k literatuře v kostce, nakl. Fragment (1. ročník)
 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA II.  k literatuře v kostce, nakl. Fragment (2. ročník)
 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA III. k literatuře v kostce, nakl. Fragment (3. ročník)
 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA IV. k literatuře v kostce, nakl. Fragment (4. ročník)

DĚJEPIS (nepovinná učebnice)

 • Čornej, Petr: Dějepis pro střední školy (České a světové dějiny), nakl. SPN

ANGLICKÝ JAZYK (pro všechny obory)

1. ročník

Učebnice budou upřesněny až po konzultacích se zástupci nakladatelství Pearson a Oxford

 – učebnice bude objednávat škola

2. ročník

 • Maturita Solutions : pre-intermediate  2nd edition – učebnice a pracovní sešit

3. ročník

 • New Maturita Activator

 – učebnice bude objednávat škola

4. ročník

 • New Maturita Activator

NĚMECKÝ JAZYK (pro všechny obory 1. a 2. ročníků)

1. ročník

 • DIREKT INTERAKTIV 1, nakladatelství Klett 2019

Tyto učebnice si žáci zakoupí levněji ve škole na počátku září.  

2. ročník

 • DIREKT INTERAKTIV 1, nakladatelství Klett 2019

3. ročník

Obor: Technické lyceum

DIREKT NEU 1

4. ročník

Obor: Technické lyceum

DIREKT NEU 2

Obor: Ekonomika a podnikání

DIREKT NEU 2

MATEMATIKA

Obory:   Strojírenství (s využitím výpočetní techniky, síťový analytik)
                Ekonomika a podnikání    

1. ročník

 • Janeček F. : Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Hudcová M., Kubičíková L.: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol. : Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)

2. ročník

 • Janeček F. : Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Hudcová M., Kubičíková L.: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)

3. ročník

 • Janeček F. : Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Hudcová M., Kubičíková L.: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)
 • Petáková J.: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)

4. ročník

 • Janeček F.: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Hudcová M., Kubičíková L.: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)

Obor: Technické lyceum 

1. ročník

 •  Janeček F.: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Hudcová M., Kubičíková L.: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)

2. ročník

 • Janeček F.: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Hudcová M., Kubičíková L.: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)

3. ročník

 • Janeček F.: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Hudcová M., Kubičíková L.: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)
 • Petáková J.: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)

4. ročník

 • Janeček F.: Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Hudcová M., Kubičíková L.: Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)
 • Petáková J.: Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol.: Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)

DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE

Obor: Technické lyceum 

2. ročník

 • Maňásková E.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie (Prometheus)
 • Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy (Prometheus)

3. ročník

 • Maňásková E.: Sbírka úloh z deskriptivní geometrie (Prometheus)
 • Pomykalová E.: Deskriptivní geometrie pro střední školy (Prometheus)

FYZIKA

Obory: Strojírenství (s využitím výpočetní techniky, síťový analytik)

1. ročník

 • Lepil: Fyzika pro SŠ – I (Prometheus)
 • Lepil: Fyzika – sbírka úloh (Prometheus)

2. ročník

 • Lepil: Fyzika pro SŠ – II (Prometheus)
 • Lepil: Fyzika – sbírka úloh (Prometheus)

Obor: Technické lyceum

1. ročník

 • Bednařík, Široká: Fyzika pro gymnázia – mechanika (Prometheus)
 • Lepil, Šedivý: Fyzika pro gymnázia – elektřina a magnetismus (Prometheus)
 • Lepil: Fyzika – sbírka úloh (Prometheus)

2. ročník

 • Lepil, Šedivý: Fyzika pro gymnázia – elektřina a magnetismus (Prometheus)
 • Lepil: Fyzika pro gymnázia – mechanické kmitání a vlnění (Prometheus)
 • Lepil: Fyzika – sbírka úloh (Prometheus)

3. ročník

 • Lepil: Fyzika pro gymnázia – optika (Prometheus)
 • Bartuška, Svoboda: Fyzika pro gymnázia – molekulová fyzika a termika (Prometheus)
 • Lepil: Fyzika – sbírka úloh (Prometheus)

4. ročník

 • Bartuška: fyzika pro gymnázia – speciální teorie relativity (Prometheus)
 • Štoll: Fyzika pro gymnázia – fyzika mikrosvěta (Prometheus)
 • Lepil: Fyzika – sbírka úloh (Prometheus)

CHEMIE

Obory: Strojírenství (s využitím výpočetní techniky, síťový analytik)

1. ročník

 • Banýr, Beneš a kol.: Chemie pro SŠ (SPN)

Obor: Technické lyceum

1. ročník

 • Flemr, Dušek: Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická) (SPN)

2. ročník

 • Flemr, Dušek: Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická) (SPN)
 • Kolář, Kodíček, Pospíšil: Chemie pro gymnázia II (organická a biochemie) (SPN)

3. ročník

 • Kolář, Kodíček, Pospíšil: Chemie pro gymnázia II (organická a biochemie) (SPN)

ODBORNÉ PŘEDMĚTY

Obory: Strojírenství (s využitím výpočetní techniky, síťový analytik)

Literatura povinná:

 • Strojnické tabulky – Leinveber, Vávra (ISBN 250-700, modrá) nebo
 • Strojnické tabulky – Leinveber, Řasa, Vávra (ISBN 777 5619, zelené)

Technické kreslení

1. ročník

 • Kletečka, Fořt: Technické kreslení, Press, CP Books, a.s.
 • Švercl, Leinveber: Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie

Na předmět STT, Kontrola a měření a Mechanika pouze literatura doporučená:

1. ročník

 • Strojírenská technologie 1 – 2 díly, autor Hluchý, případně Řasa a kolektiv

2. ročník

 • Strojírenská technologie 2 – 2 díly, autor Hluchý, Kolouch a kolektiv
 • Mechanika – Technická mechanika I. A II., Informatorium, Mičkal
 • Mechanika – Sbírka úloh z technické mechaniky, Informatorium

3. ročník

 • Strojírenská technologie 3 – 2 díly, autor Řasa, Pokorný a kolektiv
 • Mechanika – Technická mechanika I. a II., Informatorium, Mičkal
 • Mechanika – Sbírka úloh z technické mechaniky, Informatorium

4. ročník

 • Strojírenská technologie 4 – autor Řasa, Haněk, Kafka
 • Kontrola a měření – Leoš Bumbálek a kolektiv

Obor: Technické lyceum

Literatura povinná 1. – 4. ročník:

 • Strojnické tabulky – Leinveber, Vávra (ISBN 250-700, modrá) nebo
 • Strojnické tabulky – Leinveber, Řasa, Vávra (ISBN 777 5619, zelené)

2. ročník

 • Strojírenská technologie 2 – 2 díly, autor Hluchý, Kolouch a kolektiv
 • Mechanika – Technická mechanika I. a II., Informatorium, Mičkal
 • Mechanika – Sbírka úloh z technické mechaniky, Informatorium

3. ročník

 • Mechanika – Technická mechanika I. a II., Informatorium, Mičkal
 • Mechanika – Sbírka úloh z technické mechaniky, Informatorium

4. ročník

 • Kontrola a měření – Leoš Bumbálek a kolektiv

Obor: Ekonomika a podnikání

Literatura povinná 1. – 4. ročník:

 • Strojnické tabulky – Leinveber, Vávra (ISBN 250-700, modrá) nebo
 • Strojnické tabulky – Leinveber, Řasa, Vávra (ISBN 777 5619, zelené)

4. ročník

 • Kontrola a měření – Leoš Bumbálek a kolektiv