Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ na rok 2021

Zájemci o dotaci odevzdají vyplněnou žádost (příloha č. 1) pro I. období do 28. 1. 2021 do 12:00 hodin a pro II. období do 29. 6. 2021 do 12:00 hodin na sekretariát školy.

Příloha č. 1

Výzva 2021