Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků SŠ na rok 2020

Zájemci o dotaci odevzdají vyplněnou žádost (příloha č. 1) pro I. období do 8.1.2020 do 12:00 hodin a pro II. období do 29.6.2020 do 15:00 hodin na sekretariát školy.

Příloha č. 1

Výzva 2020