TECHNICKÉ LYCEUM ořez 150x150
TECHNICKÉ LYCEUM ořez 150x150
STROJÍRENSTVÍ ořez 150x150
STROJÍRENSTVÍ S VYUŽITÍM VÝPOČETNÍ TECHNIKY
PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY ořez 150x150
PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ořez 150x150
EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ
STROJÍRENSTVÍ ořez 150x150
SÍŤOVÝ ANALYTIK VE STROJÍRENSTVÍ

Obsah studijních oborů na SPŠ Most

Všechny studijní obory obsahují základní přírodovědní a společenskovědní předměty jako na kterékoliv škole zakončené maturitou, tj. matematiku, český jazyk, fyziku, občanskou nauku, základy ekologie, tělesnou výchovu atd.

Strojírenství – zaměření: Strojírenství s využitím výpočetní techniky

Žáci se učí technické předměty, např. mechaniku, technické kreslení, technologii, stavbu a provoz strojů, kontrolu a měření, CAD systémy, informační a komunikační technologie, elektrotechniku, ale i ekonomiku a jeden cizí jazyk (angličtinu, němčinu). Součástí výuky je i praxe ve školních dílnách a výuka ve strojních laboratořích. Naučí se pracovat s textovými editory, tabulkovými procesory, grafickými editory a databázemi. Žáci používají Internet a elektronickou poštu. Pro konstrukční práce s pomocí výpočetní techniky se využívají programy AutoCAD a Inventor.

Provoz a ekonomika dopravy – zaměření: Silniční doprava

Absolventi tohoto oboru mohou vykonávat činnosti spojené s řízením dopravního a přepravního procesu v oblasti provozní i ekonomické. Studenti studují mimo předmětů povinného základu též ekonomiku, zbožíznalství, zasílatelství, dopravu a přepravu, dopravní zeměpis, logistiku a obslužné systémy a právní nauku. Naučí se obsluhovat kancelářskou a výpočetní techniku, studují jeden cizí jazyk (angličtinu nebo němčinu). Žáci používají při výuce Internet a elektronickou poštu.

Management strojírenství 

V tomto oboru se studuje mimo odborných předmětů strojírenských podniková ekonomika na principech tržního hospodářství, technika administrativy, účetnictví, obchodní korespondence, obsluha výpočetní techniky. Žáci se naučí na počítači pracovat s textovými editory, databázemi a tabulkovými procesory. Při výuce využijí elektronickou poštu a Internet. Dalšími zajímavými předměty jsou právní nauka a aplikovaná psychologie. Žáci studují dva cizí jazyky, angličtinu a němčinu. 

Technické lyceum Studijní obor je určen pro žáky se zájmem o techniku, matematiku a přírodní vědy, kteří po jeho absolvování budou převážně pokračovat ve studiu na vysoké škole technického směru.Vzdělávací program Technického lycea je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě s prohloubenou výukou matematiky, fyziky a informatiky.Podrobnější informace o tomto oboru obsahuje samostatný leták.

Podrobné učební plány jsou k dispozici ve škole

a můžete je též obdržet ve dnech otevřených dveří