terminy_mz_podzim_2020-21
uvodni_dokument_MZ_2021_uprava_dle_MSMT_nove

Profilová část maturitní zkoušky

školní rok 2020/2021

78-42-M/01 Technické lyceum

Povinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky Témata
Informační a komunikační technologie Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
IKT
Anglický jazyk, Německý jazyk Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
ANJ, NEJ
Matematika Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
MAT
Fyzika Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
FYZ
Chemie Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
CHE
Deskriptivní geometrie Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
DEG
Praktická zkouška z odborných předmětů Praktická zkouška PZ

Žák si zvolí jeden předmět z nabídky předmětů MAT, ANJ nebo NEJ, FYZ, CHE, DEG.

Nepovinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky Příloha
Matematika Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
MAT
Fyzika Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
FYZ

 23-41-M/01 Strojírenství s využitím výpočetní techniky

Povinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky Témata
Stavba a provoz strojů Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
SPS
Strojírenská technologie Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
STT
Anglický jazyk Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
ANJ
Praktická zkouška z odborných předmětů Praktická zkouška PZ

Nepovinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky Témata
Informační a komunikační technologie Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
IKT
Mechanika Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
MEC
Technické kreslení Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
TEK

 23-41-M/01 Síťový analytik ve strojírenství

Povinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky Témata
Technologie výroby a kontroly Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
TVK
Informační a komunikační technologie Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
IKT
Anglický jazyk, Německý jazyk Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
ANJ, NEJ
Praktická zkouška z odborných předmětů Praktická zkouška PZ

Nepovinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky Témata
Cizí jazyk Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
ANJ, NEJ
Fyzika Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
FYZ
Základy strojírenství Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
ZST
Základy společenských věd Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí ZSV

 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Povinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky Témata
Podniková ekonomika Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
POE
Cizí jazyk Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
ANJ, NEJ
Strojírenská výroba Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
STV
Praktická zkouška z odborných předmětů Praktická zkouška PZ_OBK , PZ_UCE

Nepovinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky Témata
Cizí jazyk Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
ANJ, NEJ
Informační a komunikační technologie Ústní zkouška před
zkušební maturitní komisí
IKT

V Mostě dne 1. září 2020

Ing. Ivana Hermannová

ředitelka školy