Seznam učebnic obor TECHNICKÉ LYCEUM   Český jazyk a literatura
 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)
 • Povinná učebnice a je ji nutno zakoupit.
 Matematika
 • Janeček F. : Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Hudcová M., Kubičíková L. : Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)
 • Petáková J. : Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol. : Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)
  PRO ZÁJEMCE O MATURITNÍ ZKOUŠKU Z MATEMATIKY:
 • Matematika – sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky – základní obtížnost – kolektiv autorů (TAURIS)
 • MATEMATIKA – TVOJE STÁTNÍ MATURITA 2014 –kolektiv autorů, Gaudetop s.r.o.
Aplikovaná matemetika
 • Janeček F. : Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Petáková J. : Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol. : Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)
  Fyzika
 • Bartuška: fyzika pro gymnázia – speciální teorie relativity (Prometheus)
 • Štoll: Fyzika pro gymnázia – fyzika mikrosvěta (Prometheus)
 • Lepil: Fyzika – sbírka úloh (Prometheus)
  UPOZORNĚNÍ: Učebnice z předešlého ročníku si žáci ponechávají. Po maturitní zkoušce mohou na burze učebnic prodat celé sady knih. ——————————————————————————————————   Seznam učebnic obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ   Český jazyk a literatura
 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)
 • Povinná učebnice a je ji nutno zakoupit.
 Tyto učebnice si žáci zakoupí levněji ve škole na počátku září.     Základy společenských věd
 • F. Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004
  Matematika
 • Janeček F. : Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Hudcová M., Kubičíková L. : Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)
 • Petáková J. : Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol. : Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)
  PRO ZÁJEMCE O MATURITNÍ ZKOUŠKU Z MATEMATIKY:
 • Matematika – sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky – základní obtížnost – kolektiv autorů (TAURIS)
 • MATEMATIKA – TVOJE STÁTNÍ MATURITA 2014 –kolektiv autorů, Gaudetop s.r.o.
  Strojírenská výroba Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Řasa, Haněk, Kafka: Strojírenská technologie 4. (Návrhy nástrojů, přípravků a měřidel, zásady montáže), nakl. Scientia
 • Skopal, Adámek, Hofírek: Stavba a provoz strojů IV.
  Účetnictví Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Štohl: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost III. díl; Soukromá Vysoká škola Ekonomická Znojmo
 • Štohl: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví III. díl; Soukromá Vysoká škola Ekonomická Znojmo
 • Štohl: Maturitní okruhy z účetnictví pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví; Soukromá Vysoká škola Ekonomická Znojmo
————————————————————————————————————–   Seznam učebnic 2015/2016 obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY   Český jazyk a literatura
 • Sochrová: Čítanka 4 k literatuře v kostce, nakl. Fragment
  Matematika
 • Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium – RNDr. Hudcová a Mgr. Kubičíková (PROMETHEUS)
 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ – František Janeček (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)
  PRO ZÁJEMCE O MATURITNÍ ZKOUŠKU Z MATEMATIKY:
 • Matematika – sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky – základní obtížnost – kolektiv autorů (TAURIS)
 • MATEMATIKA – TVOJE STÁTNÍ MATURITA 2014 –kolektiv autorů, Gaudetop s.r.o.
    UPOZORNĚNÍ: Učebnice z předešlého ročníku si žáci ponechávají. ————————————————————————————————   Seznam učebnic 2015/2016 obor STROJÍRENSTVÍ   Český jazyk a literatura
 • Sochrová: Čítanka 4 k literatuře v kostce, nakl. Fragment
  Základy společenských věd
 •  F. Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004
  Matematika
 • Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium – RNDr. Hudcová a Mgr. Kubičíková (PROMETHEUS)
 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ – František Janeček (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)
  PRO ZÁJEMCE O MATURITNÍ ZKOUŠKU Z MATEMATIKY:
 • Matematika – sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky – základní obtížnost – kolektiv autorů (TAURIS)
 • MATEMATIKA – TVOJE STÁTNÍ MATURITA 2014 –kolektiv autorů, Gaudetop s.r.o.
    Strojírenská technologie Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Řasa, Haněk, Kafka: Strojírenská technologie 4. (Návrhy nástrojů, přípravků a měřidel, zásady montáže), nakl. Scientia
  Stavba a provoz strojů Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Skopal, Adámek, Hofírek: Stavba a provoz strojů IV.
  Mechanika Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Mičkal: Technická mechanika I. a II., Informatorium
 • Mičkal: Sbírka úloh z technické mechaniky, Informatorium