Seznam učebnic obor TECHNICKÉ LYCEUM   Český jazyk a literatura
 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)
 • Povinná učebnice a je ji nutno zakoupit.
  Základy společenských věd
 •  F.Emmert, T.Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd,nakl.DIDAKTIS,spol.s r.o.Brno, 2004
  Matematika
 • Janeček F. : Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Hudcová M., Kubičíková L. : Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)
 • Petáková J. : Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol. : Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)
Fyzika
 • Lepil: Fyzika pro gymnázia – optika (Prometheus)
 • Bartuška, Svoboda: Fyzika pro gymnázia – molekulová fyzika a termika (Prometheus)
 • Lepil: Fyzika – sbírka úloh (Prometheus)
  Chemie
 • Kolář, Kodíček, Pospíšil: Chemie pro gymnázia 2 (organická a biochemie) (SPN)
  Deskriptivní geometrie
 • Maňásková E. : Sbírka úloh z deskriptivní geometrie (Prometheus)
 • Pomykalová E. : Deskriptivní geometrie pro střední školy (Prometheus)
UPOZORNĚNÍ: Učebnice z předešlého ročníku si žáci ponechávají. —————————————————————————————————————-   Seznam učebnic obor Ekonomika a podnikání Český jazyk a literatura
 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)
 • Povinná učebnice a je ji nutno zakoupit.
Tyto učebnice si žáci zakoupí levněji ve škole na počátku září.     Matematika
 • Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium – RNDr. Hudcová a Mgr. Kubičíková (PROMETHEUS)
 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ – František Janeček (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)
  Základy společenských věd
 • F. Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004
  Strojírenská výroba Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Hluchý: Strojírenská technologie III. (1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění; 2. díl: obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění), nakl. Scientia
 • Hosnedl, Krátký: Příručka strojního inženýra 2, Převodové mechanismy, Computer Press
 • Keller: Strojní součásti II
 • Kříž: Stavba a provoz strojů II. – Převody
 • Kříž: Stavba a provoz strojů III. – Mechanismy
  Účetnictví Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Štohl: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost II. díl; Soukromá Vysoká škola Ekonomická Znojmo
 • Štohl: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví II. díl; Soukromá Vysoká škola Ekonomická Znojmo
  Ekonomika Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Švarcová a kol.: Ekonomie stručný přehled teorie a praxe aktuálně a v souvislostech; Centrum pro rozvoj ekonomického vzdělávání Zlín
  UPOZORNĚNÍ: Učebnice z předešlého ročníku si žáci ponechávají. —————————————————————————————————————–   Seznam učebnic 2015/2016 obor STROJÍRENSTVÍ Český jazyk a literatura
 • Sochrová: Čítanka 3 k literatuře v kostce, nakl. Fragment
  Matematika
 • Janeček F. : Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ (Prometheus)
 • Hudcová M., Kubičíková L. : Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium (Prometheus)
 • Petáková J. : Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ (Prometheus)
 • Mikulčák J. a kol. : Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy (Prometheus)
  Základy společenských věd
 • F. Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004
  Strojírenská technologie Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Hluchý: Strojírenská technologie III. (1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění; 2. díl: obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění), nakl. Scientia
  Stavba a provoz strojů Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Hosnedl, Krátký: Příručka strojního inženýra 2, Převodové mechanismy, Computer Press
 • Keller: Strojní součásti II
 • Kříž: Stavba a provoz strojů II. – Převody
 • Kříž: Stavba a provoz strojů III. – Mechanismy
  Mechanika Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Mičkal: Technická mechanika I. a II., Informatorium
 • Mičkal: Sbírka úloh z technické mechaniky, Informatorium
 • Julina, Venclík, Kovář: Mechanika III. – Dynamika pro SPŠ strojnické
 • Vondráček, Středa, Mamula, Hlinka: Mechanika IV. – Mechanika tekutin a termomechanika pro SPŠ strojnické.
  UPOZORNĚNÍ: Učebnice z předešlého ročníku si žáci ponechávají.