Projekt: Dobrá škola – Moderní škola

Dne 24. 9. 2020 se v rámci projektu Dobrá škola – Moderní škola 4.0 sešel kompletní projektový tým SPŠ Most (7 žáků S4) a 15. ZŠ v Mostě (5 žáků devátých tříd). Žáci SPŠ pracovali na technické dokumentaci a animaci převodovky, žáci ZŠ se podíleli na sestavení převodovky. Žákům základní školy byly předvedeny ukázky 3D tisku, modelování, zpracování výkresové dokumentace a výpočtů v MS Excel. V současnosti probíhá tisk skříně převodovky, finalizace výkresové dokumentace, technické zprávy a animace převodovky.

Projektový tým
Projektový tým