OCENĚNÍ PRO SPŠ a SOŠGS, MOST, P. O.

Hospodářská komora ČR zorganizovala 19. října 2019 v Praze v Lichtenštejnském paláci na Malostranském náměstí setkání se zástupci škol, kteří se zúčastnili soutěže o nejlepší samostatné odborné práce oborů s výučním listem, jejichž vypracování je součásti JZZZ. Součástí tohoto slavnostního aktu bylo i předávání ocenění pro nejlepší absolventy škol.

Za přítomnosti ředitelky školy Ing. Ivany Hermannové a učitelky odborných předmětů Ing. Anny Hanákové získaly ohodnocení i žákyně oboru Kuchař – číšník, profilující číšník.

SPŠ a SOŠGS obdržela čestné uznání za vysokou úroveň praktické přípravy, což potvrzuje kvalitní a svědomitou práci pedagogických pracovníků. Toto uznání je i zárukou velké odbornosti našich žáků a absolventů a jejich bezproblémové uplatnitelnosti na trhu práce.

Oceněné dívky
Účastnici slavnostního předávání