Vzdělávací veletrh Litoměřice

V pátek 4. 10. 2019 jsme se spolu se žáky naší školy (E3S a A2L A) zúčastnili na výstavišti Zahrada Čech v Litoměřicích II. Ročníku vzdělávacího veletrhu, který organizoval Ústecký kraj v rámci projektu I-KAP.

Zaměření vzdělávacího veletrhu:

• Chemie, biologie a fyzika (pavilony K a T)

• Gramotnosti – čtenářské, matematické a digitální (pavilon A a D)

• Karierové poradenství (pavilon G)

Exkurze přinesla mnoho zajímavých a nových podnětů. Nejvíce navštěvovaný pavilonem byl pavilon T, kde se odehrávali fyzikální a chemické pokusy. První přednáška byla o chemii, která nesla název Báječný den s chemií, poté následovala fyzika, kde byla ze všeho nejzajímavější přednáška Všechny barvy duhy. Žáci se zapojili do řezání dřeva na dvouruční pásové pile, což byla pěkná dřina. Také narazili na malou výheň, kde mohli zkusit kování, jelikož však kovali už v prvním ročníku, tak to pro ně nebyl žádný problém. Dozvěděli se také, jak funguje obrazovka nebo malí roboti, kteří se řídí na základě čar a barev, které snímá jejich senzor. Z přiložených fotografií je vidět zájem i závěrečná únava. Žáci se kromě nových poznatků dozvěděli, na kolik různých vysokých škol se mohou po dokončení středoškolského studia přihlásit.

Žák na akci
Spokojenost s veletrhem
Únava po akci při cestě zpět
Rozloučení s veletrhem