PERSONÁLNÍ ZÁSTUPCI FIREM BYLI U NÁS!

Firmy mají zájem o absolventy strojírenských oborů

Počátkem školního roku proběhlo setkání zástupců průmyslových firem s vedením naší školy a s učiteli odborných předmětů. Cílem bylo nastavení a prohloubení vzájemné spolupráce. Naši žáci si budou rozšiřovat své odborné znalosti exkurzemi ve výrobě a ve 2. a 3. ročníku budou moci konat v těchto firmách odborné praxe. Pro učitele odborných předmětů se nabízí možnost stáží. Rádi bychom také získali odborníky z praxe, kteří by žákům obohatili výuku odborných předmětů. Součástí akce byla prohlídka naší školy, ukázky práce žáků, 3D tisk a návštěva dílen školy, odkud si mohli všichni odnést malý dáreček. Celé setkání provázela velmi příjemná atmosféra. Věříme, že se zástupcům firem u nás líbilo. Chtěli bychom jim tímto poděkovat za účast a těšíme se na oboustrannou spolupráci.

Zástupci firem při prohlídce školy
Zástupci firem v kovárně