Konference v Evropském domě v Praze

V pondělí 20. května 2019 se naši studenti zúčastnili závěrečné konference v Evropském domě v Praze, jež zakončovala sérii workshopů s názvem Demokracie a já.

Během zahájení konference promluvili Michal Urban (ředitel odboru pro mládež, MŠMT), Lenka Henebergová (vedoucí sekce školního, odborného vzdělávání a mládeže, DZS) a Jan Pátek s Kateřinou Blažkovou z kanceláře Evropského parlamentu v České republice. Poté následovala hlavní část programu, a to prezentace vybraných dvanácti studentských projektů.

Studentské projekty se zabývaly širokou škálou témat – od sběru použitého potravinářského oleje, přes třídění odpadu, kulturní a sportovní život ve městech, lepší informovanost veřejnosti, co se znečišťování ovzduší týče až po zlepšení podmínek pro vzdělávání. Jednotlivá vystoupení a projekty poté hodnotila odborná porota, ve které zasedli: Libor Rouček (bývalý místopředseda Evropského parlamentu), Ludmila Johnová (Odbor komunikace o evropských záležitostech, Úřad vlády ČR), Zuzana Wildová (Česká rada dětí a mládeže) a Johana Hošková a Ludmila Vávrová (obě za DZS).

Odměněni byli všichni účastníci, ti získali ceny v podobě „chytrých“ hodinek. Porota si velmi chválila přístup všech týmů ke svým projektům, což vyústilo v to, že Dům zahraniční spolupráce představil účastníkům stojícím za všemi prezentovanými projekty, možnosti konzultací, které je posunou blíže k jejich realizaci.

Naši studenti prezentovali dva projekty „Vzdělávání pro lepší budoucnost“ a „Naše ovzduší – naše zdraví“. Oběma týmům patří velké poděkování, protože naši studenti byli prostě úžasní J

Cílem konference však nebylo pouze představení studentských projektů, ale i poskytnutí praktických tipů a návodů na to, jak být aktivní. I proto byla do programu zařazena diskuse s názvem „Buď aktivní, má to smysl!“. V jejím rámci vystoupili Libor Rouček, Ludmila Johnová, Zuzana Wildová a Mikuláš Misterka (Česká středoškolská unie). Na závěr konference byl připraven i veletrh příležitostí, kde se mohli účastníci blíže seznámit s činností různých organizací zaměřených na mládež.

Mgr. Bc. Marcela Hofnerová, MBA