Demokracie a já – workshop pro studenty SŠ

V pondělí 6. května 2019 se naši studenti z S1K (Valerie Cínová, Tereza Kudrnová), M2S (Jan Milek, Kateřina Miškaničová, Josef Šimůnek, Michal Živčák) a z S3K (Dorota Dokoupilová, Nikola Jungmannová, Barbora Mádlová, Adam Collins, Pavel Paul, Jakub Rath a Vladimír Veselý) zúčastnili v rámci Evropského týdne mládeže zajímavého a podnětného workshopu s názvem Demokracie a já, který se uskutečnil na Krajském úřadě v Ústí nad Labem.

Na samotném začátku workshopu se mohli účastníci navzájem poznat, a také si vyzkoušet argumentovat o otázce, jestli by měla být volební účast povinná. Poté, co se po těchto aktivitách vrátili na svá místa, si vyslechli přednášku, která se zabývala občanskou participací, na kterou navazovala aktivita „Co se stane, když se to nestane?“, v rámci níž studenti rozpoznávali překážky občanské participace. V závěru dopoledního programu měli mladí lidé možnost vyzkoušet si kandidovat ve fiktivních volbách do Evropského parlamentu a zároveň se dozvědět více o fungování této instituce.

Workshopy Demokracie a já jsou však zejména o aktivním zapojení mladých lidí. Ti se setkávají s osobami aktivně se angažujícími, seznamují se s jejich osobními příběhy a motivací ke vstupu do veřejného dění, mají možnost klást jim libovolné dotazy a diskutovat témata, která jsou aktuální a relevantní pro Evropský sbor solidarity. Seznámili se tak s Marií Gottfriedovou (ředitelkou ZŠ Trmice a místní zastupitelkou); Alešem Loziakem (ředitelem veřejného sálu Hraničář); Terezou Matouškovou (majitelkou bezobalového obchodu) a Danielem Šárovcem (VŠ pedagogem a politologem).

V průběhu workshopu měli studenti také možnost navrhnout řešení problémů, které vnímají jako závažné v místech, kde žijí. Za pomoci zúčastněných hostů připravovali koncepty projektových žádostí, které mají za cíl tyto nedostatky odstranit. Své projekty budou následně prezentovat na konferenci v Evropském domě v Praze 20. 5. 2019. Naši studenti budou obhajovat dva své projekty „Vzdělávání pro lepší budoucnost“ a „Naše ovzduší – naše zdraví“.

Mgr. Hofnerová a tým žáků naší školy
Studentský europarlament
Naše kosmetičky

Mgr. Bc. Marcela Hofnerová, MBA