Besedy s Policií ČR – Mladí řidiči

V současné době probíhají na naší škole besedy s Policií ČR na téma mladí řidiči na silnicích. Žáci se seznamují se statistikami nehodovosti v našem regionu a především s častými příčinami těchto nehod. Jsou varováni před riskantním chováním, jako je např. rychlá jízda, používání telefonu za jízdy, případně použitím návykových látek.Doufejme, že si naši žáci důležité informace zapamatují a budou se na silnicích chovat bezpečně.