Ekonomika a podnikání

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

 

 

Předměty povinného základu Značka Ročník Celkem
 1.  2.  3. 4.
Předměty povinné – všeobecně vzdělávací
Český jazyk a literatura CJL 3 3 3 3 12
Cizí jazyk I ANJ/NEJ 3 3 3 3 12
Cizí jazyk II NEJ/ANJ 2 2 2 2 8
Základy společenských věd ZSV 1 1 1 1 4
Dějepis DEJ 3 3
Matematika MAT 4 4 3 3 14
Fyzika FYZ 2 2 4
Chemie CHE 2 2
Základy ekologie ZEK 1 1
Tělesná výchova TEV 2 2 2 2 8
Předměty povinné – odborné
Podniková ekonomika EKO 2 2 2 2 8
Obchodní korespondence OBK 3 4 2 9
Informační a komunikační technologie IKT 1+1 1+1 2+2 2+2 6
Účetnictví UCT 1 2 2 2 7
Strojírenský marketing MAR 2 2
Statistika STA 2 2
Strojírenská výroba SV 3 5 5 3 16
Kontrola a měření KOM 2+2 2
Předměty povinné – učební praxe
Praxe PRA 3 3 6
Ekonomická praxe EPR 3 3
Celkem 33 34 32 30 129

 

Dělení hodin do skupin (IKT – 2+2; KOM – 2+2) se využívá při větším počtu žáků ve třídách.

Odborná praxe je zařazena do 2. a 3. ročníku vždy v rozsahu 2 týdnů na pracovištích sociálních partnerů školy.

Předměty Praxe a Ekonomická praxe jsou povinné předměty Učební praxe, které jsou zařazeny do obsahového okruhu Ekonomika, Účetnictví a daně, Obchodní činnost a Odborného zaměření ŠVP (strojírenství) v 9 týdenních vyučovacích hodinách za celou dobu vzdělávání.