Zaměstnanci školy

 

 

 

 

 

                  

 

 

Střední průmyslová škola a Střední odborná škola gastronomie

a služeb, Most, příspěvková organizace

 

 INTERNÍ Telefonní seznam budovy B – stav k 1. 9. 2018

 

 
provolba 476 769 xxx Ředitelka: Ing. Ivana Hermannová 476 702 735
sekretariát:

Danuše Maštalířová

476 769 501 zástupce ředitele, B:

Ing. Iva Brisudová

476 769 506
fax 476 769 533 vedoucí dílen 476 769 520
Tel. linka Příjmení a jméno Titul Zkratka Číslo  místnosti
504 ADÁMKOVÁ Helena Mgr. Ak 161
502 BARTOŠ  Štěpán Ing. Br 332
517 BERÁNKOVÁ Vladimíra Mgr. Be 308
538 BOČANOVÁ Drahomíra Mgr. Bo 314
530 BREJCHOVÁ Jana Ing. Bj 231
506 BRISUDOVÁ Iva Ing. Bi 204
507 DUŠÁNKOVÁ Ivana Ing. Dk 223
530 HORA Jaromír Mgr. Hr 231
518 JANŠOVÁ Lucie Ing. Jn 307
515 JEŘICHOVÁ Miroslava Ing. Je 313
538 KAMIŠOVÁ Jana Mgr. Km 314
505 KLOUČEK Miloslav Ing. Kl 120
502 LACINA Antonín Ing. La 332
513 MARTINKOVÁ Šárka Ing. Ma 237
507 NĚMEČKOVÁ  Zděnka Mgr. Nm 223
512 NOVÁK Jan Mgr. Nk 112
512 NOVÁKOVÁ Irena Mgr. No 112
525 RADOŠOVÁ Dáša Mgr. Ra 302
530 RUŽIČKA Jindřich Ing. Ru 231
505 TOUREK Jiří   To 120
515 VACHULKOVÁ Jitka RNDr. Vch 313
536 VRBA Stanislav Ing. Vb 202
518 VRBOVÁ Milena Mgr. Vv 307
  ZÁLEŠÁK Tomáš Ing. Za 234
529 NEUMANNOVÁ Marie Dílny – výdejna 147
516, 503 TRPÁLEK Miloslav – školník Byt, tenisový klub 100