Třídní schůzky a porady

Termíny porad a třídních schůzek Skolní rok 2017-2018

Klasifikační porady

14.11 .2017

23.1.2018

24.4.2018

29.5.2018

21.6.2018

1. čtvrtletí

1. pololetí

3. čtvrtletí+ 2. pololetí maturitní třídy klasifikační porada pro 3. ročníky

2. pololetí

Porady vedení spš a SOŠGS, Most, p.o.

Každé úterý od 9,00 hodin

Porady úseků

Dle měsíčních plánů

Třídní schůzky

14.11 .2017               16,00 hod – 18,00 hod.

24.4.2018                  16,00 hod – 18,00 hod.

12.6.2018                  nově nastupující ročníky (16,00 hod E+M)

13.6.2018                  nově nastupující ročníky (16,00 hod — L a v 17,00 hod. H)

Schválila dne 29.8.2017

PaedDr. Hana Praženicová

Ředitelka školy