Škola na mapě

POLOHA STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY

celková mapa města

střed města

ulice Topolová