Podmínky pro přijetí

Podmínky přijetí ke vzdělávání na SPŠaSOŠGS Most (týká se pouze maturitních oborů budovy B – SPŠ Most)

 

Předpokladem pro přijetí jsou dobré výsledky vzdělávání na základní škole a zájem

o techniku. Na SPŠ a SOŠGS Most se mohou hlásit chlapci i děvčata.

Žáci, kteří si podají přihlášku budou přijati na vybraný obor vzdělávání dle výsledků

za 1. pololetí 9. ročníku  a dle výsledků jednotné přijímací zkoušky (Cermat testy) z Českého jazyka a Matematiky.

Pro obor vzdělávání Technické lyceum platí přísnější podmínky. Na tento obor budou přijati žáci, kteří budou mít na pololetním vysvědčení z 9. třídy základní školy průměrný prospěch do 2,0.

GDE Chyba: Chyba načítání souboru - v případě potřeby vypnout kontrolu chyb (404:Not Found)