KONZULTAČNÍ HODINY

Konzultační hodiny  (pouze po předchozí domluvě)
  Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek
Mgr. H. Adámková       14,15 – 15,00  
Ing. Š. Bartoš 14,15 – 15,00        
Mgr. V. Beránková     14,15 – 15,00    
Mgr. D. Bočanová       14,15 – 15,00  
Ing. et Ing. J. Brejchová     7,00 – 7,30    
Ing. I. Brisudová kdykoliv po předchozí domluvě
Ing. I. Dušánková       14,15 – 15,00  
Ing. L. Grosserová 14,15 – 15,00        
Ing. I. Hermannová kdykoliv po předchozí domluvě
Mgr. J. Hora         14,15 – 15,00
Ing. M. Jeřichová     14,15 – 15,00    
Mgr. J. Kamišová     14,15 – 15,00    
Ing. M. Klouček     14,15 – 15,00    
Ing. A. Lacina   7,15 – 7,35      
Ing. Š. Martinková       14,15 – 15,00  
Ing. L. Nájemníková 14,15 – 15,00        
Mgr. Z. Němečková   14,15 – 15,00      
Mgr. J. Novák   14,15 – 15,00      
Mgr. I. Nováková       14,15 – 15,00  
Mgr. D. Radošová 14,15 – 15,00        
Ing. J. Růžička   14,15 – 15,00   14,15 – 15,00 14,15 – 15,00
p. J. Tourek 14,15 – 15,00        
RNDr. J. Vachulková   14,15 – 15,00      
Ing. S. Vrba       13,30 – 15,00  
Mgr. M. Vrbová     14,15 – 15,00    
Ing. T. Zálešák     14,15 – 15,00