Maturitní zkoušky SPŠ

Informace MŠMT k maturitním zkouškám naleznete ZDE.

Maturitní zkoušky

ve školním roce 2018/2019

 

Maturitní zkouška se skládá ze společné a profilové části. Žák získá střední vzdělání

s maturitní zkouškou, jestliže úspěšně vykoná obě části maturitní zkoušky.

 

 

Termíny maturitních zkoušek

 

Jarní zkušební období

do 26. 11. 2018 – odevzdání přihlášek k MZ ředitelce školy

4.2. 2019 – losování témat odborné praktické zkoušky – obor Kosmetické služby

do 31. 03. 2019 – odevzdání seznamu literárních děl ředitelce školy

10. a 11. 04. 2019 – PÍSEMNÉ ZKOUŠKY společné části MZ

od 23. 04. 2019 – PRAKTICKÁ ZKOUŠKA – profilová část MZ

2.– 10. 05. 2019 – PÍSEMNÉ ZKOUŠKY společné části MZ

od 20. 05. 2019 – ÚSTNÍ ZKOUŠKY společné a profilové části MZ


Podzimní zkušební období

 

do 20. 06. 2019 – odevzdání přihlášek k MZ ředitelce školy

do 30. 06. 2019 – odevzdání seznamu literárních děl ředitelce školy

2.– 10. 09. 2019 – PÍSEMNÉ ZKOUŠKY společné části MZ

02. – 20. 09. 2019 – PRAKTICKÁ ZKOUŠKA – profilová část MZ

11. – 20. 09. 2019 – ÚSTNÍ ZKOUŠKY společné i profilové části MZ

 

 

Stanovení předmětů společné části maturitní zkoušky

 

Podle § 78 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, jsou zkušební předměty společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2018/2019 předměty, ze kterých si žáci zvolí jeden, z něhož budou konat maturitní zkoušku:

anglický jazyk, německý jazyk nebo matematika.

V Mostě dne 3. září 2018

Ing. Ivana Hermannová v. r.

ředitelka školy

 

 

Profilová část maturitní zkoušky

školní rok 2018/2019

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

78-42-M/01  Technické lyceum

Povinné zkoušky profilové části MZ

 

Předmět Forma zkoušky
Informační a komunikační technologie Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

IKT

Matematika, Fyzika, Cizí jazyk, Deskriptivní geometrie, Chemie – žák volí jen jeden předmět. V případě, že si žák zvolí ve SČMZ Cizí jazyk, nemůže si ho zvolit v profilové části MZ. Předmět Matematika lze volit v obou částech z důvodu profilace v oboru a jiné formě zkoušení. Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

MAT  FYZ  DEG CHE  ANJ  NEJ

Praktická zkouška z odborných předmětů (IKT, CAD) nebo Maturitní práce Praktická zkouška nebo obhajoba před zkušební maturitní komisí

PRA

 

Nepovinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky
Cizí jazyk, Matematika, Fyzika Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

ANJ NEJ MAT

 

 

 

23-41-M/01  Strojírenství

zaměření: Strojírenství s využitím výpočetní techniky

 

Povinné zkoušky profilové části MZ 

Předmět Forma zkoušky
Stavba a provoz strojů Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

SPS

Strojírenská technologie Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

STT

Praktická zkouška z odborných předmětů (KOC, TEC, CAD, KOM) Praktická zkouška

PRA

 

Nepovinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky
Cizí jazyk, Matematika, Fyzika, Mechanika Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

ANJ NEJ MAT

 

  

23-41-M/01  Strojírenství

zaměření: Síťový analytik ve strojírenství

 

Povinné zkoušky profilové části MZ 

Předmět Forma zkoušky
Technologie výroby a kontroly Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

TVK

Informační a komunikační technologie Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

ICT

Praktická zkouška z odborných předmětů (NŘS, GRP) Praktická zkouška

PRA

 

Nepovinné zkoušky profilové části MZ

Předmět Forma zkoušky
Cizí jazyk, Matematika, Fyzika, Mechanika Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí

ANJ NEJ MAT FYZ MEC

 

V Mostě dne 3. září 2018

Ing. Ivana Hermannová v. r.

ředitelka školy