Učebnice 4. ročník

Seznam učebnic

obor TECHNICKÉ LYCEUM

 

Český jazyk a literatura

 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)
 • Povinná učebnice a je ji nutno zakoupit.

 Matematika

 • Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy – J.Petáková (PROMETHEUS)
 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ – Fr. Janeček (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

 

PRO ZÁJEMCE O MATURITNÍ ZKOUŠKU Z MATEMATIKY:

 • Matematika – sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky – základní obtížnost – kolektiv autorů (TAURIS)
 • MATEMATIKA – TVOJE STÁTNÍ MATURITA 2014 –kolektiv autorů, Gaudetop s.r.o.

 

 

Fyzika

 • Fyzika pro gymnázia – Fyzika mikrosvěta – Ivan Štoll(PROMETHEUS)
 • Fyzika pro gymnázia – Speciální teorie relativity – Bartuška(PROMETHEUS)
 • Fyzika – sbírka úloh pro střední školy – Oldřich Lepil a kol. (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

 

UPOZORNĚNÍ:

Učebnice z předešlého ročníku si žáci ponechávají. Po maturitní zkoušce mohou na burze učebnic prodat celé sady knih.

——————————————————————————————————

 

Seznam učebnic

obor EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

 

Český jazyk a literatura

 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)
 • Povinná učebnice a je ji nutno zakoupit.

 Tyto učebnice si žáci zakoupí levněji ve škole na počátku září.

 

 

Základy společenských věd

 • F. Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004

 

Matematika

 • Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium – RNDr. Hudcová a Mgr. Kubičíková (PROMETHEUS)
 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ – František Janeček (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

 

PRO ZÁJEMCE O MATURITNÍ ZKOUŠKU Z MATEMATIKY:

 • Matematika – sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky – základní obtížnost – kolektiv autorů (TAURIS)
 • MATEMATIKA – TVOJE STÁTNÍ MATURITA 2014 –kolektiv autorů, Gaudetop s.r.o.

 

Strojírenská výroba

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Řasa, Haněk, Kafka: Strojírenská technologie 4. (Návrhy nástrojů, přípravků a měřidel, zásady montáže), nakl. Scientia
 • Skopal, Adámek, Hofírek: Stavba a provoz strojů IV.

 

Účetnictví

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Štohl: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost III. díl; Soukromá Vysoká škola Ekonomická Znojmo
 • Štohl: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví III. díl; Soukromá Vysoká škola Ekonomická Znojmo
 • Štohl: Maturitní okruhy z účetnictví pro studenty OA a středních škol s výukou účetnictví; Soukromá Vysoká škola Ekonomická Znojmo

————————————————————————————————————–

 

Seznam učebnic 2015/2016

obor PROVOZ A EKONOMIKA DOPRAVY

 

Český jazyk a literatura

 • Sochrová: Čítanka 4 k literatuře v kostce, nakl. Fragment

 

Matematika

 • Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium – RNDr. Hudcová a Mgr. Kubičíková (PROMETHEUS)
 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ – František Janeček (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

 

PRO ZÁJEMCE O MATURITNÍ ZKOUŠKU Z MATEMATIKY:

 • Matematika – sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky – základní obtížnost – kolektiv autorů (TAURIS)
 • MATEMATIKA – TVOJE STÁTNÍ MATURITA 2014 –kolektiv autorů, Gaudetop s.r.o.

 

 

UPOZORNĚNÍ:

Učebnice z předešlého ročníku si žáci ponechávají.

————————————————————————————————

 

Seznam učebnic 2015/2016

obor STROJÍRENSTVÍ

 

Český jazyk a literatura

 • Sochrová: Čítanka 4 k literatuře v kostce, nakl. Fragment

 

Základy společenských věd

 •  F. Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004

 

Matematika

 • Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium – RNDr. Hudcová a Mgr. Kubičíková (PROMETHEUS)
 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ – František Janeček (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

 

PRO ZÁJEMCE O MATURITNÍ ZKOUŠKU Z MATEMATIKY:

 • Matematika – sbírka úloh pro společnou část maturitní zkoušky – základní obtížnost – kolektiv autorů (TAURIS)
 • MATEMATIKA – TVOJE STÁTNÍ MATURITA 2014 –kolektiv autorů, Gaudetop s.r.o.

 

 

Strojírenská technologie

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Řasa, Haněk, Kafka: Strojírenská technologie 4. (Návrhy nástrojů, přípravků a měřidel, zásady montáže), nakl. Scientia

 

Stavba a provoz strojů

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Skopal, Adámek, Hofírek: Stavba a provoz strojů IV.

 

Mechanika

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Mičkal: Technická mechanika I. a II., Informatorium
 • Mičkal: Sbírka úloh z technické mechaniky, Informatorium