Učebnice 3. ročník

Seznam učebnic

obor TECHNICKÉ LYCEUM

 

Český jazyk a literatura

 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)
 • Povinná učebnice a je ji nutno zakoupit.

 

Základy společenských věd

 •  F.Emmert, T.Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd,nakl.DIDAKTIS,spol.s r.o.Brno, 2004

 

Matematika

 • Analytická geometrie, sbírka úloh z matematiky pro gymnázia – PhDr.Ivan Bušek (PROMETHEUS)
 • Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy – J.Petáková (PROMETHEUS)
 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ – Fr. Janeček (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

Fyzika

 • Fyzika pro gymnázia – Optika – Oldřich Lepil a kol. (PROMETHEUS)
 • Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika – RNDr.Karel Bartuška a kol.(PROMETHEUS)
 • Fyzika – sbírka úloh pro střední školy – Oldřich Lepil a kol. (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

 

Chemie

 • Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická chemie) – V.Flemr, B.Dušek (SPN Praha)
 • Chemie pro gymnázia II (organická s biochemií) – K.Kolář a kol.
 • Chemie pro gymnázia v testových úlohách – M.Kodíček a kol. (SPN)

 

UPOZORNĚNÍ:

Učebnice z předešlého ročníku si žáci ponechávají.

—————————————————————————————————————-

 

Seznam učebnic

obor Ekonomika a podnikání

Český jazyk a literatura

 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)
 • Povinná učebnice a je ji nutno zakoupit.

Tyto učebnice si žáci zakoupí levněji ve škole na počátku září.

 

 

Matematika

 • Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium – RNDr. Hudcová a Mgr. Kubičíková (PROMETHEUS)
 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ – František Janeček (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

 

Základy společenských věd

 • F. Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004

 

Strojírenská výroba

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Hluchý: Strojírenská technologie III. (1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění; 2. díl: obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění), nakl. Scientia
 • Hosnedl, Krátký: Příručka strojního inženýra 2, Převodové mechanismy, Computer Press
 • Keller: Strojní součásti II
 • Kříž: Stavba a provoz strojů II. – Převody
 • Kříž: Stavba a provoz strojů III. – Mechanismy

 

Účetnictví

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Štohl: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost II. díl; Soukromá Vysoká škola Ekonomická Znojmo
 • Štohl: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví II. díl; Soukromá Vysoká škola Ekonomická Znojmo

 

Ekonomika

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Švarcová a kol.: Ekonomie stručný přehled teorie a praxe aktuálně a v souvislostech; Centrum pro rozvoj ekonomického vzdělávání Zlín

 

UPOZORNĚNÍ:

Učebnice z předešlého ročníku si žáci ponechávají.

—————————————————————————————————————–

 

Seznam učebnic 2015/2016

obor STROJÍRENSTVÍ

Český jazyk a literatura

 • Sochrová: Čítanka 3 k literatuře v kostce, nakl. Fragment

 

Matematika

 • Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium – RNDr. Hudcová a Mgr. Kubičíková ( PROMETHEUS)
 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ – František Janeček (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

 

Základy společenských věd

 • F. Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004

 

Strojírenská technologie

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Hluchý: Strojírenská technologie III. (1. díl: Metody, stroje a nástroje pro obrábění; 2. díl: obráběcí stroje pro automatizovanou výrobu, fyzikální technologie obrábění), nakl. Scientia

 

Stavba a provoz strojů

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Hosnedl, Krátký: Příručka strojního inženýra 2, Převodové mechanismy, Computer Press
 • Keller: Strojní součásti II
 • Kříž: Stavba a provoz strojů II. – Převody
 • Kříž: Stavba a provoz strojů III. – Mechanismy

 

Mechanika

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Mičkal: Technická mechanika I. a II., Informatorium
 • Mičkal: Sbírka úloh z technické mechaniky, Informatorium
 • Julina, Venclík, Kovář: Mechanika III. – Dynamika pro SPŠ strojnické
 • Vondráček, Středa, Mamula, Hlinka: Mechanika IV. – Mechanika tekutin a termomechanika pro SPŠ strojnické.

 

UPOZORNĚNÍ:

Učebnice z předešlého ročníku si žáci ponechávají.