Učebnice 2. ročník

Seznam učebnic

obor TECHNICKÉ LYCEUM

 

Český jazyk a literatura

 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)
 • Povinná učebnice a je ji nutno zakoupit.

  

Cizí jazyk

 • MATURITA SOLUTIONS Pre – Intermediate 2 nd edition Student´s Book Workbook Oxford University Press
 • DIREKT NEU 1 nakladatelství Klett 2011

 

Dějepis

 • Učebnice dle individuální domluvy s vyučujícími na začátku školního roku

 

Základy společenských věd

 • F.Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004

 

Matematika

 • Matematika – příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na vysoké školy – J.Petáková (PROMETHEUS)
 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ – Fr. Janeček (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

 

Fyzika

 • Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus – Oldřich Lepil a kol. (PROMETHEUS)
 • Fyzika pro gymnázia – Mechanické kmitání a vlnění – Oldřich       Lepil a kol.(PROMETHEUS)
 • Fyzika – sbírka úloh pro střední školy – Oldřich Lepil a kol. (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

 

Chemie

 • Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická chemie) – V.Flemr, B.Dušek (SPN Praha)
 • Chemie pro gymnázia II (organická s biochemií) – K.Kolář a kol.

 

Deskriptivní geometrie

 • Sbírka úloh z deskriptivní geometrie – E.Maňásková (Prometheus)

 

UPOZORNĚNÍ:

Učebnice z předešlého ročníku si žáci ponechávají.

———————————————————————————————————————–

 

 

Seznam učebnic

obor Ekonomika a podnikání

Český jazyk a literatura

 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)

 Tyto učebnice si žáci zakoupí levněji ve škole na počátku září.

 

Cizí jazyk

 • MATURITA SOLUTIONS Pre – Intermediate 2 nd edition Student´s Book Workbook Oxford University Press
 • DIREKT NEU 1 nakladatelství Klett 2011

Základy společenských věd

 • F.Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004

Matematika

 • Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium – RNDr. Hudcová a Mgr. Kubičíková (PROMETHEUS)
 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ – František Janeček (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

Strojírenská výroba

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Hluchý: Strojírenská technologie I. (1. díl – Nauka o materiálu, nakl. Scientia; 2. díl – Metalografie a tepelné zpracování, nakl. Scientia)
 • Hluchý: Strojírenská technologie II. (1. díl: Polotovary a jejich technologičnost; 2. díl: Koroze, základy obrábění), nakl. Scientia
 • Zelený: Stavba strojů – strojní součásti, Computer Press
 • Hosnedl, Krátký: Příručka strojního inženýra 1 – Obecné strojní části, Computer Press
 • Kříž: Stavba a provoz strojů – I., II., III. a IV., nakl. Scientia

Účetnictví

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Štohl: Daně a daňová evidence – praktický průvodce; Soukromá Vysoká škola Ekonomická Znojmo
 • Štohl: Učebnice Účetnictví pro střední školy a veřejnost I. díl; Soukromá VŠ Ekonomická Znojmo
 • Štohl: Sbírka příkladů k učebnici účetnictví I. díl; Soukromá Vysoká škola Ekonomická Znojmo

Ekonomika

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat
 • Švarcová a kol.: Ekonomie stručný přehled teorie a praxe aktuálně a v souvislostech; Centrum pro rozvoj ekonomického vzdělávání Zlín

Obchodní korespondence

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • E. Fleischmannová: Písemná a elektronická komunikace 2., nakl. Fortuna
 • J. Kroužek, O. Kuldová: Písemná a elektronická komunikace 3., nakl. Fortuna

UPOZORNĚNÍ: Učebnice z předešlého ročníku si žáci ponechávají.

 

———————————————————————————————————–

 

Seznam učebnic 2015/2016

obor STROJÍRENSTVÍ

 

Český jazyk a literatura

 • Polášková, Taťána: LITERATURA – přehled středoškolského učiva, edice MATURITA. Třebíč, Petra Velanová 2005.
 • Mašková , Drahuše: ČESKÝ JAZYK – přehled středoškolského učiva, edice MATURITA. Třebíč, Petra Velanová 2005.
 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA II. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)

 

Cizí jazyk

 • MATURITA SOLUTIONS Pre – Intermediate 2 nd edition Student´s Book Workbook Oxford University Press

 

Základy společenských věd

 • F.Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004

 

Matematika

 • Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium – RNDr. Hudcová a Mgr. Kubičínová (PROMETHEUS)
 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ – František Janeček (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

Fyzika

 • Fyzika pro střední školy 2.díl – doc.RNDr.Oldřich Lepil (PROMETHEUS)
 • Fyzika – sbírka úloh pro střední školy – doc.RNDr.Oldřich Lepil a kol.(PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

 

Technické kreslení

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Švercl, Vávra: Technické kreslení II – Deskriptivní geometrie pro SPŠ strojnické, nakl. SNTL
 • Šverel, Leinveger: Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie

 

Strojírenská technologie

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Hluchý: Strojírenská technologie II. (1. díl: Polotovary a jejich technologičnost; 2. díl: Koroze, základy obrábění), nakl. Scientia

Stavba a provoz strojů

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Zelený: Stavba strojů – strojní součásti, Computer Press
 • Hosnedl, Krátký: Příručka strojního inženýra 1 – Obecné strojní části, Computer Press
 • Kříž: Stavba a provoz strojů – I., II., III. a IV., nakl. Scientia

 

Mechanika

Učebnice jsou pouze doporučené, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Mičkal: Technická mechanika I. a II., Informatorium
 • Mičkal: Sbírka úloh z technické mechaniky, Informatorium
 • Mrňák, Krdla: Mechanika – Pružnost a pevnost
 • Binder: Mechanika II

UPOZORNĚNÍ:

Učebnice z předešlého ročníku si žáci ponechávají.