Učebnice 1. ročník

Seznam učebnic

obor TECHNICKÉ LYCEUM

 

Český jazyk a literatura

 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)

 

Povinná učebnice a je ji nutno zakoupit.

 • Komunikace v českém jazyce pro SŠ + Pracovní sešit od nakladatelství Didactis

Tyto učebnice si žáci zakoupí levněji ve škole na počátku září.

 

Cizí jazyk

 • MATURITA SOLUTIONS Pre – Intermediate 2 nd edition Student´s Book Workbook Oxford University Press

Nutno zakoupit nové učebnice včetně pracovního sešitu. NEKUPOVAT PRACOVNÍ SEŠIT OD STARŠÍCH ROČNÍKŮ, UČEBNICE ANO!!!

 

Dějepis

 • Dějepis pro střední školy (České a světové dějiny) – Petr Čornej, Ivana Čornejová,František Parhan, Milan Kurdys, SNP, Praha 2010
 • Učebnice dle individuální domluvy s vyučujícími na začátku školního roku.

 

Základy společenských věd

 • F.Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004
 • Učebnice je pouze jako podpora ve výuce. Žák ji nemusí kupovat.

 

Matematika

 • Základní poznatky z matematiky – Ivan Bušek a kol. (PROMETHEUS)
 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ – Fr. Janeček (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

 

Fyzika

 • Fyzika pro gymnázia – Mechanika – Milan Bednařík a kol. (PROMETHEUS)
 • Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus – Oldřich Lepil a kol. (PROMETHEUS)
 • Fyzika – sbírka úloh pro střední školy – Oldřich Lepil a kol. (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

 

Chemie

 • Chemie pro gymnázia I (obecná a anorganická chemie) – V.Flemr,B.Dušek (SPN Praha)

 

Technické kreslení

 • Kletečka, Fořt: Technické kreslení, Press, CP Books, a.s.
 • Leinveber a kol.: Technické kreslení pro SPŠ, nakl. Scientia
 • Švercl, Leinveber: Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie

Zakoupit jednu učebnici z uvedených možností.

 • Strojnické tabulky – Leinveber, Vávra (ISBN 250-700, modrá)
 • Strojnické tabulky – Leinveber, Řasa, Vávra (ISBN 777 5619, zelené)

Zakoupit jedny tabulky z uvedených možností.

 

 

Biologie

 • Novotný, Hruška: Biologie člověka pro gymnázia, nakl. Fortuna

—————————————————————————————————————————————

 

Seznam učebnic

obor STROJÍRENSTVÍ

 

Český jazyk a literatura

 • Sochrová, Marie: ČÍTANKA I. k literatuře v kostce. Havlíčkův Brod, Fragment 2002 (1. vydání, 1999)
 • Povinná učebnice a je ji nutno zakoupit.

 Tyto učebnice si žáci zakoupí levněji ve škole na počátku září.

 

Cizí jazyk

 • MATURITA SOLUTIONS Pre – Intermediate 2 nd edition Student´s Book Workbook Oxford University Press

Nutno zakoupit nové učebnice včetně pracovního sešitu. NEKUPOVAT PRACOVNÍ SEŠIT OD STARŠÍCH ROČNÍKŮ, UČEBNICE ANO!!!

 

Dějepis

 • Dějepis pro střední školy (České a světové dějiny) – Petr Čornej, Ivana Čornejová,František Parhan, Milan Kurdys, SNP, Praha 2010
 • Učebnice dle individuální domluvy s vyučujícími na začátku školního roku

 

Základy společenských věd

 • F.Emmert, T. Katrňák: Odmaturuj! ze společenských věd, nakl. DIDAKTIS, spol. s r. o. Brno, 2004
 • Učebnice jsou pouze doporučující, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák ji nemusí kupovat.

Matematika

 • Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium – RNDr. Hudcová a Mgr. Kubičíková (PROMETHEUS)
 • Výrazy, rovnice, nerovnice a jejich soustavy – sbírka úloh pro SŠ – František Janeček (PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

Fyzika

 • Fyzika pro střední školy 1. a 2.díl – doc.RNDr.Oldřich Lepil (PROMETHEUS)
 • Fyzika – sbírka úloh pro střední školy – doc.RNDr.Oldřich Lepil a kol.(PROMETHEUS)
 • Matematické, fyzikální a chemické tabulky a vzorce pro střední školy – J.Mikulčák a kol. (PROMETHEUS)

Chemie

 • Chemie pro SŠ – Jiří Banýr a kol. (SPN)

Technické kreslení      

 • Kletečka, Fořt: Technické kreslení, Press, CP Books, a.s.
 • Leinveber a kol.: Technické kreslení pro SPŠ, nakl. Scientia
 • Švercl, Leinveber: Technické kreslení a základy deskriptivní geometrie

Zakoupit jednu učebnici z uvedených možností.

 • Strojnické tabulky – Leinveber, Vávra (ISBN 250-700, modrá)
 • Strojnické tabulky – Leinveber, Řasa, Vávra (ISBN 777 5619, zelené)

     Zakoupit jedny tabulky z uvedených možností.

Ekologie

 • Ekologie pro gymnázia – Jiří Šlégl a kol. (FORTUNA)

Strojírenská technologie

     Učebnice jsou pouze doporučující, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat

 • Hluchý: Strojírenská technologie I. (1. díl – Nauka o materiálu, nakl. Scientia; 2. díl – Metalografie a tepelné zpracování, nakl. Scientia)

Mechanika

     Učebnice jsou pouze doporučující, slouží jako doplňkový studijní materiál, žák je nemusí kupovat.

 • Mičkal: Technická mechanika I., Informatorium
 • Mičkal: Sbírka úloh z technické mechaniky, Informatorium
 • Binder: Mechanika I., nakl. SNTL
 • Mechanika I., Salaba, Matěna