Organizace školního roku

 

Organizační opatření pro školní rok 2017-2018
4.9. Zahájení školního roku – I. ročníky  ve ŠJ 8.00
Zahájení školního roku – II., III., IV. ročníky  – budova B 9.30
Zahájení školního roku – II., III., IV. ročníky směna A  – budova A 10.00
II., III., IV. ročníky směna B na pracovišti – budova A  
4.- 6.9. Písemné zkoušky společné části MZ – jednotné zkušební schéma  
5.9. Vyučování podle rozvrhu – budova B 7.40
7.9. Závěrečné zkoušky – písemná část 8.00
8.9. Závěrečné zkoušky – praktická část budova A 7.00
11.9. Zahájení školního roku směna B – budova A 7.40
11. – 12.9. Praktická MZ – budova B 7.30
14.9. Ústní zkoušky společné i profilové části MZ – budova B 9.00
15.9. Závěrečné zkoušky – ústní část 8.00
19.9. Ústní zkoušky společné i profilové části MZ – budova A 7.45
25. – 26.9. Opravné zkoušky z doklasifikace – budova A 14.15
26. – 27.10. Podzimní prázdniny  
5. – 6.11. Veletrh vzdělávání středních škol  
21.11. Veletrh vzdělávání vysokých škol – v budově B  
24.11. Podání přihlášky k MZ pro jarní zkušební období  
6.12. Den otevřených dveří 10.00 -16.00
23.12. – 2.1. Vánoční prázdniny  
3.1. Zahájení vyučování po vánočních prázdninách 7.40
17.1. Den otevřených dveří 12.00-17.00
31.1. Vysvědčení za I.pololetí  
2.2. Pololetní prázdniny  
1.3. Přijímací řízení 1. kolo – odevzdání přihlášek – denní forma  
5.3. – 11.3. Jarní prázdniny  
29. – 30.3. Velikonoční prázdniny  
od 3.4. MZ- písemné zkoušky společné části MZ – PP CJL  
12. – 28.4. Přijímací řízení do 1. ročníků: obory ukončené maturitní zkouškou 10.00
22. – 30.4. Přijímací řízení do 1. ročníků: obory ukončené závěrečnou zkouškou 10.00
od 23.4. SPŠ + SOŠGS – MZ – praktická část 7.00
2. – 15.5. MZ- písemné zkoušky společné části MZ  
21. – 30.5. Ústní zkoušky společné i profilové části MZ – budova B 7.15
24.5. Ústní zkoušky společné i profilové části MZ – budova A 7.15
od 21.5. SPŠ –  obhajoba maturitní práce 8.00
1.6. Závěrečné zkoušky – písemná část 8.00
4. – 15.6. Závěrečné zkoušky – práktická část 7.00
18. – 21.6. Závěrečné zkoušky – ústní část 8.00
červen Předání vysvědčení MZ – do tří pracovních dnů od shromáždění výsledků                               všech zkoušek za jednotlivou školu  
do 20.6. Podání přihlášky k MZ pro podzimní zkušební období  
29.6. Ukončení vyučování ve II.pololetí  
2.7. – 31.8. Hlavní prázdniny  
27.8. Nástup pedagogických pracovníků  8.00
27. – 30.8. Doklasifikace 10.00
28. – 29.8. Opravné zkoušky  8.00