Organizace školního roku

 

 
 Střední průmyslová škola  a Střední odborná škola gastronomie a služeb, Most, p.o.
 
  Organizační opatření školního roku 2018/2019
Datum Akce Hodina
3.9. zahájení školního roku 1. ročníky – ve ŠJ 8:00
zahájení školního roku 2., 3. a 4. ročníky – budova B 9:30
zahájení školního roku 2., 3. a 4. ročníky – směna A budova A 10:00
 2., 3. a 4. ročníky – směna B – na pracovišti OV  
3. – 5.9. Písemné zkoušky společné části MZ – jednotné zkušební schéma  
od 5.9. vyučování podle rozvrhu 7:40
6.9. závěrečné zkoušky – písemná část 8:00
7. a 10.9. závěrečné zkoušky – praktická část  7:00
10.9. zahájení školního roku směna B – budova A 7:40
10.-11.9. praktická MZ – budova B 7:30
17.9. závěrečné zkoušky – ústní část 8:00
19.9. ústní zkoušky – společné a profilové části MZ – budova B 7:00
25. – 26.9. opravné zkoušky z doklasifikace 14:15
29. – 30.10. podzimní prázdniny  
4. – 5.11. veletrh vzdělávání SŠ  
26.11. podání přihlášky k MZ pro jarní zkušební období  
5.12. den otevřených dveří 10:00 – 16:00
22.12.- 2.1. vánoční prázdniny 8:00-13:00
3.1. zahájení vyučování po vánočních prázdninách 7:40
16.1. den otevřených dveří 12:00 – 17:00
31.1. vysvědčení za 1. pololetí  
1.2. pololetní prázdniny  
1.3. přijímací řízení 1. kolo – odevzdání přihlášek – denní forma   
11. – 17.3. jarní prázdniny  
od 1.4. MZ – písemné zkoušky společné části MZ – PP CJL  
12. – 26 .4. přijímací řízení do prvních ročníků: obory ukončené MZ  
18.4. velikonoční prázdniny  
22. – 30.4. přijímací řízení do prvních ročníků: obory ukončené ZZ  
od 23.4. MZ – praktická část budova A, B  
2. – 15.5. MZ – písemné zkoušky společné části MZ   
od 20.5. MZ – ústní zkoušky společné a profilové části MZ – budova A, B  
od 20.5. MZ – obhajoba maturitní práce budova B  
3.6. závěrečné zkoušky – písemná část 8:00
4. – 13.6. závěrečné zkoušky – praktická část  7:00
17. – 20.6. závěrečné zkoušky – ústní část 8:00
červen předání vysvědčení MZ – do 3. pracovních dnů od shromáždění výsledků všech zkoušek za jednotlivou školu  
do 20.6. podání přihlášky k MZ pro podzimní zkušební období  
28.6. ukončení vyučování ve 2. pololetí   
29.6. – 1.9. hlavní prázdniny  
26.8. nástup pedagogických pracovníků 8:00
26. – 29.8. doklasifikace  
27. – 28.8. opravné zkoušky  
     
     
                                                                 Ing. Ivana Hermannová  
28. srpna 2018                                                                    ředitelka školy