Střední průmyslová škola Most

Topolová 584, Most

ČVUT Praha

ČVUT Praha

12. 11. 2018 vyrazila naše L4 na FJFI ČVUT Praha. Po tříletém studiu fyziky jsme vyrazili na jediný výukový tokamak u nás. A to jsme tedy zírali…  Jaderná fúze není jenom tak … Asi budeme muset ještě něco dostudovat…  

Studentská vědecká konference v Unipetrolu

Studentská vědecká konference v Unipetrolu

  Dne 22. 11. 2018 se konala v Univerzitním centru v areálu Unipetrolu již potřetí Studentská vědecká konference pořádaná VŠCHT Praha, a to i za účasti SŠ. Naše škola se účastnila všech tří ročníků. Letos poprvé jsme vystoupili jen s technickými pracemi. Reprezentoval nás jeden žák ze třídy technického lycea 3. ročníku s prací Defektoskopické zkoušky ocelíPřečtěte si více o Studentská vědecká konference v Unipetrolu[…]